E-partnerluse konverents

04.10.2017

logo_eesistumine_sinine
E-partnerluse konverents on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritustest. Konverents keskendub Euroopa Liidu idapartnerlusriikide infokommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisele otsustusprotsesside läbipaistvuse ning küberruumi turvalisuse tagamiseks. Konverentsil tutvustatakse ELi idapartnerlusriikiEaPde tegevust ja saavutusi e-valitsemise valdkonnas, hinnates nii hetkeolukorda kui ka tulevikuväljavaateid. Hinnangute aluseks on kuues Idapartnerlusriigis läbi viidud olukorra analüüs, mis ilmub septembris. Analüüs keskendub kahele valdkonnale: IKT võimaluste kasutamine otsustusprotsessides (e-demokraatia) ning küberruumi turvalisusele.

Tuginedes analüüsile arutletakse konverentsil e-demokraatia ja küberturvalisuse teemadel, esitletakse parimaid näiteid ning vahetatakse mõtteid praeguste tegevuste tõhustamiseks.  Konverentsi trükisena ilmuvad poliitikasoovitused küberturvalisuse ja e-demokraatia tõhustamiseks ELi idapartnerlusmaades.

E-partnerluse konverentsi kava

E-partnerluse konverents toimub Kultuurikatlas, Tallinnas. Konverents on kutsetega. Osalemiseks võta ühendust conference@ega.ee.

Idapartnerluskeskus_horisontaalne

Idapartnerluskeskus

EAK-200x103px-arengukoostoo

Välisministeerium