E-riigi Akadeemia on nõustamis- ja mõttekeskus, mis tegeleb e-valitsemise, e-demokraatia, küberturvalisuse ja avatud infoühiskonna alase teadmuse loomise ja levitamisega.

Akadeemia koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte, ametnikke ja huvilisi kasutama IKT-d tõhusamaks riigijuhtimiseks ning demokraatlike protsesside parendamiseks. Lisaks aitab akadeemia koostöös IT-ettevõtetegajuurutada välisriikide valitsustel e-lahendusi.

E-riigi Akadeemia rakendab projektijuhtimises ning koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumisel ISO 9001:2015 vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi.

E-riigi Akadeemia on koolitanud 4000+ ametnikku ning juhtinud või osalenud enam kui 90  riigi, omavalitsuse või organisatsiooni arendamist/arendamises.

Akadeemial on rikkalikud kogemused e-valitsemise arendamise siirdeühiskondade  arendamisel, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, Aasias ja Aafrikas, kuid koostööd on tehtud ka Euroopa Liidu riikidega (Soome, Rootsi, Läti). Eestis  on akadeemia fookus avatud valitsemise arendamisel nii riigi kui omavalitsuse tasandil.

E-riigi Akadeemia on sõltumatu missiooni-põhine mittetulunduslik organisatsioon, mis loodi 2002. aastal ÜRO arenguprogrammi, Avatud Ühiskonna Instituudi ja Eesti Vabariigi Valitsuse poolt.  Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel KPMG Baltics.

E-riigi Akadeemia on rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist suunava Secure Identity Alliance  nõuandev vaatleja ning kuulub Arengukoostöö Ümarlauda ja on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit.

ISO9001

 

Tegevused aastal 2016

 

 

Missioon

Me ehitame ja arendame avatud infoühiskondi. 

E-riigi Akadeemia nõustab valitsusi ja aitab neil suurendada valitsemise tõhusust ja parendada demokraatlikke protsesse, et luua ja arendada avatud infoühiskonda. Oma eesmärkide täitmiseks me analüüsime ja loome teavet e-riigi kohta ning levitame parimat Eesti ja rahvusvahelist e-valitsemise kogemust üle maailma.

 

Visioon

E-riigi Akadeemia on juhtiv e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskus maailmas.

 

Kompetents

E-riigi Akadeemia teadmus ja oskusteave põhineb Eesti e-valitsemise praktikal ja ekspertide kogemustel nii Eesti e-valitsemise ülesehitamisel kui ka teiste valitsuste nõustamisel.

 

E-riigi Akadeemia põhikiri