E-riigi Akadeemia projektide peamised rahastajad on:

Eesti Vabariigi Välisministeerium, Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, Maailmapank, ÜRO Arenguprogramm, USAID, Suurbritannia Valitsus, Rootsi Rahvusvaheline Arenguagentuur (SIDA), Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Eesti arengukoostöö logo logo_euroopakomisjon
logo_AEF logo_KÜSK_kodanikuühiskonna_sihtkapital
logo_SwissContribution logo_ELstruktuurfond logo_World_Bank
logo_Sida logo_British_Embassy_Tallinn  logo_UNDP  logo_open_society_foundations
logo_VÜF logo_USAID_v

 

 

Projekte viime ellu koos järgmise ettevõtetega:

Aktors OÜ, Cybernetica AS, Mindware AS, Signwise AS, B.Est Solution, Sertifitseerimiskeskus AS, Datel AS jt

ja koostööstöös ITLi ja IT-ettevõtete klastriga.

 

Koolituste läbiviimisel on meile abiks järgmised organisatsioonid: 

Riigi Infosüsteemi Amet, Andmekaitse Inspektsioon, Välisministeerium, Siseministeerium, Majandusministeerium, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Riigikantselei, Vabariigi Valimiskomisjon, Riigikontroll, Riigikogu, Vaata Maailma SA, e-Estonia Showroom jt