Pilvetehnoloogiad avalikule sektorile

logo_Cloud-for-EuropePilvandmetöötlusest on saamas tunnustatud ja laialt kasutatav tehnoloogia nii era- kui ka avalikus sektoris. Cloud for Europe projekt toetab uute pilvandmetöötluse lahenduste pakkumist ja pilvetehnoloogiate kasutuselevõttu avalikus sektoris. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist.

Kolme aasta vältel püüab projekt luua usaldust Euroopa pilvandmetöötluse suhtes, kasutades kommertskasutusele eelnevaid hankeid (pre-commercial procurement), et toetada uute lahenduste pakkumist turul ja pilvetehnoloogiate kasutuselevõttu avalikus sektoris. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise seitsmendast raamprogrammist ning selles osaleb 24 organisatsiooni 11 Euroopa riigist.
Cloud for Europe annab hea ülevaate avaliku sektori nõuetest pilvandmetöötlusele ja taoliste andmete kasutamisvõimalustest. Projekti eesmärgiks on eemaldada takistused pilvandmetöötluse kasutuselevõtule ja ühiselt määratleda rahvusvahelised avaliku sektori esitatavad nõuded. Eesmärgi saavutamist toetavad sidusgrupid erinevatest sektoritest.
Esmalt on partneritel plaanis tuvastada pilvandmetöötlusele esitatavad nõuded, mis hetkel puuduvad või vajavad avalikule sektorile kohandamist. Seejärel viiakse läbi kommertskasutusele eelnev hange teenuste osutamiseks. Lisaks valmistab Cloud for Europe ette sobivad lepingutingimused tulevaste hangete läbiviimiseks. Töö tulemused ja järeldused avaldatakse, et aidata kaasa kommertskasutusele eelnevate hangete läbiviimisele.
E-riigi akadeemia koordineerib Cloud for Europe projektis kommunikatsioonitegevusi.