Küberturvalisus

Infoühiskond, koos oma elutähtsate e-teenustega, ei saa eksisteerida ilma küberturvalisuseta. Riiklik küberruum on modernne keskkond, mis nõuab süsteemset ja kõikehõlmavat kaitset rahvusvahelisel, riiklikul, valdkondlikul, organisatoorsel ja personaalsel tasandil.

E-riigi Akadeemia pakub erinevaid teenuseid selleks, et muuta digitaalne areng turvaliseks ja usaldusväärseks. Me toetame riike ja erinevaid valdkondi küberturvalisuse teadmuse tõstmisel, poliitikate ja seadusandluse arendamisel, organisatsioonide ja inimeste võimekuse tõstmisel, turvatehnoloogiate rakendamisel ning koostööraamistike arendamisel.

Me pakume järgmisi teenuseid valitsustele, ministeeriumidele ja organisatsioonidele:

 

Küberpoliitikad

 • Küberturvalisuse strateegia ja rakendusplaan
 • Küberturvalisuse teekaart ja arengukava
 • Muud poliitikadokumendid

 

Seadusandlus ja regulatsioonid

 • Küberturbega seotud seadusandluse arendus
 • Küberregulatsioonidega seotud regulatsioonide arendus
 • Küberturbe standardid ja baasturvalisuse raamistikud
 • Küberturbe sertifitseerimissüsteem

 

Organisatsiooniline võimekus

 • Organisatsiooniline ülesehitus (struktuur, rollid ja vastutus)
 • CERT / CIRT võimekuse arendamine
 • KIIK võimekuse arendamine
 • Kriisijuhtimissüsteemi arendus
 • Küberpolitsei võimekuse arendus
 • Küberkaitse võimekuse arendus

 

Turbetehnoloogiad

 • PKI süsteemi rakendamine
 • Digitaalse identifitseerimissüsteemi rakendamine (ID-kaart, muud tööriistad)
 • Mobiili-ID süsteemi rakendamine
 • Elektrooniliste usaldusteenuste rakendamine (digiallkiri, jne)

 

Haridus ja teadlikkus

 • Küberturbe briifingud ja koolitused (poliitikad, raamistikud, jne)
 • Õppekavade arendus ülikoolidele, koolidele ja organisatsioonidele
 • Küberturbe harjutuste arendus (intsidentide ja kriiside haldus)
 • Teadlikkuse tõstmine (koolitused, demod, kampaaniad, üritused, materjalid)

 

Koostöö

 • Riikliku koostööraamistiku arendus
 • Asutustevahelise koostöö arendus
 • Avaliku ja erasektori koostöö arendus
 • Rahvusvahelise koostöö arendus

 

Uurimis- ja arendustegevus

 • Küberturvalisuse olukorra ülevaade / hinnang
 • Parimate praktikate analüüs
 • Riikide küberturbe olukorra võrdlus
 • Trendide ja küberohtude analüüs
 • Küberturbe uurimis- ja arendustegevuse programmi arendus

 

Meie töö väljunditeks erinevates valdkondades on poliitikadokumendid, soovitused, konsultatsioon, koolitused ja seminarid, õppe- ja külastusvisiidid, konverentside korraldamise toetus, teadlikkuse tõstmise üritused ja materjalid, analüüsid ja uuringud, organisatsiooni muutuste haldus ning turvatehnoloogiate rakendamine.

 

Valdkonnajuht

Eksperdid