Blog & podcast

E-riigi Akadeemia e-riigi arendamise ettepanekud Riigikogu e-Eesti toetusrühmale. Read more
Published by ega
on
23.02.2017
Kaua kõneks olnud kohaliku halduse reformi üheks komistuskiviks on hirm, et võim kaugeneb inimestest veelgi. Seepärast on oluline selgeks rääkida, mis põhimõtetel hakkab kohalik võim tegutsema haldusreformi toimudes. Pakun 7 lubadust, millega sidudes saaks kohalik võim hirmu leevendada ja avatust suurendada. Read more
Published by Liia Hänni, PhD
on
16.11.2016
Töötukassa naasmine „spravkade“ehk tõendite ajastusse on tõsine väljakutse e-riigi edendajatele. Read more
Published by ega
on
12.08.2016
Esitatud väide võib tunduda enam kui küsitav, sest kaua kõneks olnud kohaliku halduse reformi üheks komistuskiviks on hirm, et võim kaugeneb inimestest veelgi. Seepärast on oluline selgeks rääkida, mis põhimõtetel peaks kohalik võim tegutsema haldusreformi toimudes. Read more
Published by Liia Hänni, PhD
on
27.04.2016
Kuidas muuta Eesti kool vastavamaks infoühiskonna vajadustele ja ootustele? Read more
Published by Kristina Reinsalu, PhD
on
12.03.2016
Riigikogus menetluses oleval kodu- ja töökorra eelnõul on tulevikku suunatud tagajärjed, pannes päitsed pähe kõigile tulevastele Riigikogu koosseisudele ning on sammuks suletuma valitsemise poole. Read more
Published by Liia Hänni, PhD
on
12.11.2015
Uue kooliaasta hakul võiks teiste õppimist ja õpetamist puudutavate teemade seas küsida, kuidas ja kus kasvatada e-kodanikke? Et me oskaks ka ise oma e-riigi eeliseid täiel rinnal nautida, mitte ainult ei reklaamiks neid e-residentidele. Read more
Published by Kristina Reinsalu, PhD
on
10.09.2015
Eesti peaks kiirendama e-teenuste maksimaalset rakendamist, sest paberteenuste ja e-teenuste samaaegne ülalpidamine muudab innovatsiooni luksuskaubaks. Read more
Published by Raul Rikk
on
10.03.2015
An overview of the activities of the e-Governance Academy has revealed that the academy assisted 26 countries in adopting e-state solutions in 2014. Read more
Published by Anu Vahtra-Hellat
on
12.02.2015
1
3
4
5
6