fbpx
Koosvõime arendamine

Digisiirde edule aitab kaasa ladus koosvõime riigiasutuste vahel, mis hõlmab märksa enamat kui lihtne teabevahetus. Arvesse tuleb võtta nii sotsiaalseid, poliitilisi, organisatsioonilisi kui ka keelelisi nüansse. Sujuva andmevahetuse abil saab riik säästa aega, vähendada kulusid, suurendada läbipaistvust ning parandada kodanikele, ettevõtetele ja ametnikele pakutavate teenuste kvaliteeti.

E-riigi Akadeemia (eGA) meeskonna eksperdid on suurte kogemustega praktikud, kellel on ette näidata väljapaistvaid tulemusi nii Eestis kui ka teistes riikides. Pakume oma teadmisi ja abi sisukate raamistike ja lahenduste väljatöötamisel, mis tagab sujuva koosvõime ja andmevahetuse riigiasutuste vahel.

Mida me pakume

eGA aitab koosvõime arendamisel järgnevate tegevustega:

  • Olemasolevate digivalitsemise põhimõtete, organisatsioonilise keskkonna, seadusandluse, äriprotsesside, infosüsteemide, registrite, teabevahetussüsteemide, andmekeskuste, pilvandmetöötlusteenuste ja innovatiivsete algatuste analüüs ja hindamine
  • Koostalitlusvõimeraamistike arendamine erinevatel juhtimistasanditel
  • Digivalitsemise raamistike ja riigi infosüsteemide arendamiseks ja haldamiseks mõeldud tööriistade arendamine, sealhulgas koosvõimelahenduste kataloog
  • Põhimõtte „Loodud koos toimima“ rakendamine koosvõimemudeli väljatöötamise kaudu
  • Kontseptuaalse mudeli loomine infosüsteemide ja teenuste integreerimiseks ning koosvõimeplokkide moodustamiseks