fbpx
Koosvõimeraamistiku arendamine

Digisiirde edule aitab kaasa ladus koostöö riigiasutuste vahel, mis hõlmab sealjuures märksa enamat kui lihtne teabevahetus. Arvesse tuleb võtta nii sotsiaalseid, poliitilisi, organisatsioonilisi kui ka keelelisi nüansse. Sujuva andmevahetuse abil saab riik säästa aega, vähendada kulusid, suurendada läbipaistvust ning parandada kodanikele, ettevõtetele ja ametnikele pakutavate teenuste kvaliteeti.

E-riigi Akadeemia (eGA) meeskonna eksperdid on suurte kogemustega praktikud, kellel on ette näidata väljapaistvaid tulemusi nii Eestis kui ka teistes riikides. Pakume oma teadmisi ja abi sisukate raamistike ja lahenduste väljatöötamisel, mis tagab sujuva koostöö ja andmevahetuse riigiasutuste vahel.

Mida me pakume

eGA aitab koosvõimeraamistiku arendamisel järgnevate tegevustega:

  • Olemasolevate e-valitsemise põhimõtete, organisatsioonilise keskkonna, seadusandluse, äriprotsesside, infosüsteemide, registrite, teabevahetussüsteemide, andmekeskuste, pilvandmetöötlusteenuste ja innovatiivsete algatuste analüüs ja hindamine
  • Koosvõimeraamistike arendamine erinevatel juhtimistasanditel
  • E-valitsemise raamistike ja riigi infosüsteemide arendamiseks ja haldamiseks mõeldud tööriistade arendamine, sealhulgas koosvõimelahenduste kataloog
  • Põhimõtte „Loodud koos toimima“ rakendamine koosvõimemudeli väljatöötamise kaudu
  • Kontseptuaalse mudeli loomine infosüsteemide ja teenuste integreerimiseks ning koosvõimeplokkide moodustamiseks
Tekitas huvi? Võta ühendust!