fbpx
Küberriskide haldamine ja kriisivalmidus, operatiivse küberturbevõimekuse loomine

Digisiire koos tugevate küberturvalisuse meetmete ja riskijuhtimisega kaitseb kriitilist teabetaristut ja elutähtsaid teenuseid küberohtude eest.

Küberturbe säilenõtkuse parandamine riskijuhtimise ja valmisoleku kaudu tugevdab riikide suutlikkust digitaliseerimisega seotud riskide ja küberrünnakutega toime tulla. Vastukaaluks kasvavatele riskidele loob võrgu- ja infoturbe direktiiv (NIS) raamistiku küberturvalisuse ühtselt kõrge taseme tagamiseks kogu Euroopas.

E-riigi Akadeemia (eGA) kogenud eksperdid ja praktikud loovad erilahendusi, mis vastavad kliendi eesmärkidele, pannes suurt rõhku kohandatavatele raamistikele, mis hõlbustavad esilekerkivate kitsaskohtade lahendamist ja tehnoloogiliste saavutuste ärakasutamist. Pöörduge eGA poole, et luua mitmekülgseid raamistikke, mis võimaldavad tekkivatele probleemidele kiiresti reageerida ning tehnoloogiliste arengutega kaasas käia.

Mida me pakume 

eGA aitab küberriskide haldamisel ning kriisivalmiduse ja küberturbevõimekuse suurendamisel järgmiste tegevustega:

  • Riikliku organisatsioonilise raamistiku loomine, sealhulgas küberturbe kriisihalduse rollide ja vastutuse määramine
  • Abi riskide hindamisel ja riskhalduse protseduuride/plaanide väljatöötamisel
  • Koostöö edendamine riigis ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikidega
  • Operatiivüksuste (nagu CERT/CSIRT), küberpolitsei osakondade ja SOC-meeskondade tugevdamine võimekuse kasvatamise kaudu
  • Kriitilise teabetaristu kaitse tõhustamine oluliste teenuste pakkujatele, hõlmates riski- ja kriisihaldust
  • Küberturvalisuse nõuete ja parimate tavade rakendamine
  • Võimekuse kasvatamine, et tagada põhjalik arusaam küberjulgeoleku korraldusest riigi tasandil, suurendada küberohutusealast teadlikkust ja edendada rahvusvahelist koostööd
Tekitas huvi? Võta ühendust!