fbpx
Registrite digitaliseerimine ja andmete kvaliteedi haldamine

Avalikud digiregistrid sisaldavad kvaliteetseid digitaalseid andmeid, mis on digisiirde toimumiseks väga vajalikud. Digiregistrid on hõlpsasti ligipääsetavad ja usaldusväärsed teabeallikad, mis aitavad kaasa sujuvale andmevahetusele ja võimaldavad andmete taaskasutamist. Avalik sektor saab seeläbi teha tulusamaid otsuseid, parandada juhtimist ja pakkuda paremaid kodanikukeskseid avalikke teenuseid, mis omakorda suurendavad riigi läbipaistvust, korrektsust ja valitsemise usaldusväärsust.

eGA kogenud meekond aitab kasutusele võtta praktikas tõestatud metoodikaid ning omab ekspertteadmisi registrite digitaliseerimisest ja andmete kvaliteedi optimeerimisest, mis annavad positiivseid tulemusi ning tagavad digisiirde ja andmehalduse jätkusuutlikkuse. Pöörduge meie poole, kui soovite registreid digitaliseerida ja tõsta andmete kvaliteeti. Hoogustage oma riigi digisiiret!

Mida me pakume

eGA aitab registrite digitaliseerimisel ja andmete kvaliteedi haldamisel järgnevate tegevustega:

  • Andmekogude analüüs selle kvaliteedi ja puudujääkide tuvastamiseks
  • Digitaliseerimise planeerimine
  • Andmete puhastamine ja sisupõhine standardimine
  • Digiregistrite integreerimine olemasolevate süsteemide ja platvormidega
  • Privaatsus- ja andmeturbe põhimõtete rakendamine
  • Koolitused võimekuse kasvatamiseks
  • Seire ja hooldus
Tekitas huvi? Võta ühendust!