fbpx

UNDP regionaalne kohtumine

04.12.2006 - 08.12.2006

Eestis toimunud UNDP Euroopa regionaalne kohtumine ja CIS/Aasia-Vaikse ookeani e-valitsemise liidu kogemuste vahetamise kohtumisel viidi läbi ajurünnak ja tutvuti e-valitsemise praktikatega tutvumist. Seminari “Infoühiskonna mõistmine” eesmärk oli mõista infoühiskonna põhimõtteid ja mõtestada UNDP poliitika arengusuundi regionaalselt ja üleilmselt. Seminari fookuses olid järgnevad teemad:

  • Digitaalse revolutsiooni fenomen kultuurilises, sotsiaal-majanduslikus ja poliitilises kontekstis
  • IKT ja sajandivahetuse arengueesmärgid
  • E-valitsemise demüstifitseerimine: müüdid ja tegelikkus

Praktikatega tutvumise kohtumisel oli neli eesmärki

  • mõista kuidas e-valitsemist saab lõimida avaliku sektori reformimisse
  • luua UNDP ja välisekspertide kogu, kes nõustaks e-valitsemise ümberkorraldust
  • omandada uusi oskusi ja teadmisi
  • arendada koostööd ja partnerlust.

Esitlustes, aruteludes ja töötubades analüüsiti valitsemise protsesside juhtumeid, et tuvastada olemasolevad barjäärid ja nende ületamiseks võimalikke lahendusi. Samuti moodustati töörühm koordineerimaks valitsemise kaasajastamise käsiraamatu väljatöötamist ning töötati välja soovitused, kuidas UNDP saab kaasa aidata avaliku sektori kaasajastamisele: millist võimekkust vajatakse ja kes võiks olla partnerid.

Päevakava

Päevakorra leiate sündmuse inglisekeelselt lehelt.

Partnerid

logo_UNDP

Korraldaja