fbpx

E-riigi Akadeemia on sihtasutus, mille üks peamisi väärtusi on sõltumatus. E-riigi Akadeemia juhatus tegeleb järjepidevalt organisatsioonis korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise ja järelevalvega ning teadlikkuse tõstmisega, et hoida ära ebapiisavast töökorraldusest või inimeste hooletusest tekkivaid korruptsiooniohtlikke olukordi.

Peamised meetmed korruptsiooni ennetamiseks on:

  • töötajate iga-aastaste majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine,
  • kohustuslik kõrvaltegevusest teavitamine,
  • otsuste tegemisest taandamine,
  • üle 100-euroste kingituste kohustuslik deklareerimine, kusjuures neist tuleb kas keelduda või need anda üldkasutusse.

Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks korraldab juhatus vähemalt kord aastas teavitus- ja/või koolitustegevusi.

Korruptsiooniohtliku olukorra või selle eelduste tuvastamisel palume sellest meid informeerida ühel järgmistest viisidest:

  • saates meili info@ega.ee
  • helistades eGA üldtelefonile +372 663 1500
  • anonüümseid sõnumeid on võimalik saata eGA veebilehe”Võta ühendust” vormi kaudu.

Pöördumine edastatakse vastavalt teate sisule kas riskijuhile, juhtkonnale, nõukogule (vastavalt sellele, keda teade ei puuduta). Pärast teate läbivaatamist ja analüüsimist informeerib riskijuht, juhtkond või nõukogu teate saatjat tulemustest. Juhul kui teade oli anonüümne, on eGA juhtkonnal võimalik avalikustada analüüsi tulemused eGA veebilehel.