fbpx

Djibouti avaliku halduse moderniseerimine

Djibouti
Tehnoloogia
Riigid
Djibouti
Valdkonnad
Tehnoloogia
Kestus
06/2020 - 06/2021
Eelarve
483 270 €
Projektijuht

Projekti eesmärk on luua sujuv ja turvaline andmevahetus Djibouti riiklike andmebaaside ja registrite vahel, et aidata kaasa riigi avaliku halduse moderniseerimisele. Turvaline andmevahetus loob aluse e-teenuste arendamiseks. E-teenuste abil saab valitsus osutada kodanikele teenuseid kontaktivabalt ja efektiivselt, samuti suurendada avaliku sektori tõhusust ja vähendada korruptsiooni.

 

Projektil on järgmised eesmärgid:

 1. turvalise andmevahetussüsteemi X-tee juurutamine, võttes arvesse PKI-d ja olemasolevaid digitaalseid teenuseid,
 2. aidata ANSIE’l läbi viia olemasolevate valitsuse infosüsteemide hindamine. Hindamine hõlmab riiklike infosüsteemide loetelu ja nende valmisoleku määratlemist võimalikuks lõimimiseks X-teega,
 3. CatIS-i juurutamine, et saada kõigist varadest hästi struktureeritud ülevaade,
 4. töötada välja kõigi tulevaste riigi infosüsteemide kasutajate tehniliste, funktsionaalsete ja regulatiivsete juhised.

 

Projekti partneriks ja kasusaajaks on The National Agency for State Information Systems (ANSIE)​.

Mida me tahame saavutada?

Projekti tulemusel omab Djibouti valitsus ülevaadet riiklike infosüsteemide võimekusest ja tööle on pandud X-tee andmevahetussüsteem.

Tuginedes ülevaatele ja X-teele, on Djibouti valitsus võimeline oma infosüsteeme ajakohastama ja lõimima X-teega, et parandada andmete kasutamist ja vahetada andmeid valitsusasutuste vahel..

 

Projekti väljundid

 • X-tee andmevahetusplatvormi juurutamine ja lõimimine PKI-ga
 • X-tee andmevahetusplatvormi juhendmaterjalide loomine
 • Avaliku sektori olemasolevate infosüsteemide analüüs
 • E-riigi infosüsteemide ja teenuste haldussüsteemi loomine
 • Tehnilise dokumentatsiooni koostamine
 • Õigusalase dokumentatsiooni koostamine
 • Valitsuse IT-süsteemide ja registrite haldajate koolituskava ja koolituste läbiviimine