E-kaasamislahenduste rakendamine Gruusia omavalitsustes

Projekti eesmärgiks on toetada Gruusia omavalitsuste demokraatlikku arengut ja tõsta omavalitsuste võimekust rakendada erinevaid meetodeid ja lahendusi valitsemise läbipaistavamaks ja avatumaks muutmiseks. Projekt pakub konkreetset praktilist abi olemaoslevate protsesside ja e-lahenduste parandamisel ning uute tutvustamisel, et kolmes linnas  -Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes – elanike kaasatust omavalitsuste juhtimises suurendada.

Projekti käigus piloteeritakse kolmes Gruusia linnas Eesti omavalitsustes kasutusel olevaid kaasamismeetodeid ja e-lahendusi ning kohandatakse need kohalikele oludele vastavaks. Nimetatud linnad on USAID-i Georgia Good Governance Initiative (GGI) programmi pilootlinnad.

Projekt on suunatud järgmiste probleemide lahendamisele Gruusia omavalitsustes:
– puudulik teadmine avatud, uuendusliku ja kaasava valitsemise põhimõtetest, oskuste puudumine neid põhimõtteid ellu rakendada,
– kohalike omavalitsuste poliitiliste ja juhtimisprotsesside puudulik läbipaistvus,
– mittepiisavad teadmised ja oskused teavet avalikustada, kaasata inimesi kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessidesse, eelarve koostamisse jne.,
– madal teadlikkus ja vähene e-lahenduste kasutamine kohaliku demokraatia arendamisel.

Projekti tegevused on järgmised:

1. Rakendada kolmes nimetatud linnas tööle uus elektrooniline süsteem (analoogne eesti KOV-des kasutatava VOLISega), mis võimaldab paremat kommunikatsiooni elanikega, suuremat läbpiastvust ja elanike kaasatust otsustusprotsessidesse ning e-teenuste pakkumist.
2. Rakendada tööle mudel ja seda toetavada e-lahendused kaasava eelarve rakendamiseks Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes.
3. Nõustada Gruusia töö-ja tervishoiuministeeriumi patsiendiportaali väljaarendamisel ja töölerakendamisel.
4. Nõustada Gruusia rahandusministeeriumi avalikkusele suunatud eelarve planeerimise portaali täiustamisel ja kommunikeerimisel elanikele.

Riigid

Gruusia

Valdkonnad

E-demokraatia

Kestus

12/2016 - 04/2018

Eelarve

300 000 €

Projektijuht

Kristina Reinsalu

Partnerid

Infovabaduse arengu instituut (Georgia)