fbpx

Riikliku küberturvalisuse indeksi loomine

Projekti peamiseks eesmärgiks oli luua riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika ning rakendada seda Moldovas. Projekti tulemusel valmis universaalne metoodika (indeks), mille abil saab hinnata riikide küberturvalisuse olukorda või selle keskset küberturvalisuse aspekti.

Antud projekti eesmärk tuleneb Eesti “Küberjulgeoleku strateegia 2014-17” peatükist 8. Vastavalt alampeatükile 8.2 soovib Eesti olla rahvusvahelise küberjulgeolekupoliitika eestvedaja. Strateegia rakenduskavas nähakse selle eesmärgi saavutamise ühe meetmena rahvusvaheliselt rakendatava küberturvalisuse indeksi loomist.

Projekti tulemiteks on:

  1. Riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika
  2. Metoodika rakendamine Eestis
  3. Metoodika piloteerimine Moldovas
  4. Veebikeskkond tulemuste publitseerimiseks ja levitamiseks

Riigid

Eesti, Moldova,

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, Küberturvalisus

Kestus

03/ 2015 - 10/ 2015

Projektijuht

Raul Rikk

Partnerid

Aalto Ülikool (Soome)

Küberturbe ja Informatiooni turvalisuse Keskus (Norra)