Teenused Kesk-Läänemere piirkonda asutajatele

Eesti
Nutikas valitsemine
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
January 2012 - December 2013

Projekti eesmärgiks oli välja töötada ühine platvorm teenuste osutamiseks, eesmärgiga suurendada sisserännanute (expat’ide), kohalike elanike ning era- ja avalike teenuste osutajate vahelist suhtlust. Projekt arendas võrgustikke ja teenuseid, mida sisserändajad ja nende pered saaksid kasutada nii enne koduriigist lahkumist, Kesk-Läänemere regiooni saabumisel kui ka kogu seal viibimise ajal. Platvormiga saab jagada teavet töövõimaluste kohta ja abistada sisserännanuid parema elukvaliteedi saavutamisel.