E-kaasamislahenduste rakendamine Gruusia omavalitsustes

Projekti toetas Gruusia omavalitsuste demokraatlikku arengut ja tõstis omavalitsuste võimekust rakendada erinevaid meetodeid ja IT-lahendusi valitsemise läbipaistavamaks ja avatumaks muutmiseks. Projekt pakkus praktilist tuge olemaoslevate protsesside ja e-lahenduste parandamisel ning uute tutvustamisel, et kolmes linnas  – Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes – elanike kaasatust omavalitsuste juhtimises suurendada.

Projekti käigus piloteeriti kahes Gruusia linnas (Kutaisis ja Akhaltsikhes) Eesti omavalitsustes kasutusel olevaid kaasamismeetodeid ja volikogude infosüsteemi (VOLIS) ning kohandati need kohalikele oludele vastavaks. Nimetatud linnad on USAID-i Georgia Good Governance Initiative (GGI) programmi pilootlinnad.

Projekt suurendas nimetatud omavalitsustes teadmisi avatud, uuenduslikest ja kaasavatest valitsemise põhimõtetest ning oskusi neid ellu rakendada, tõstis teadlikkust otsustusprotsesse läbipaistvamaks muutvatest IT-lahendustest ning jagas teadmisi teabe kommunikeerimiseks ja inimeste kaasamiseks otsustusprotsessidesse.

Projekti tegevused on järgmised:

1. Rakendada kolmes nimetatud linnas tööle uus elektrooniline süsteem (analoogne eesti KOV-des kasutatava VOLISega), mis võimaldab paremat kommunikatsiooni elanikega, suuremat läbpiastvust ja elanike kaasatust otsustusprotsessidesse ning e-teenuste pakkumist.
2. Rakendada tööle mudel ja seda toetavada e-lahendused kaasava eelarve rakendamiseks Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes.
3. Nõustada Gruusia töö-ja tervishoiuministeeriumi patsiendiportaali väljaarendamisel ja töölerakendamisel.
4. Nõustada Gruusia rahandusministeeriumi avalikkusele suunatud eelarve planeerimise portaali täiustamisel ja kommunikeerimisel elanikele.

Riigid

Gruusia

Valdkonnad

E-demokraatia

Kestus

12/2016 - 09/2018

Eelarve

282 300 €

Projektijuht

Kristina Reinsalu, PhD

Partnerid

Infovabaduse arengu instituut (Georgia)