fbpx

E-riigi strateegia ja tegevuskava Sierra Leonele

eGA aitab Sierra Leone teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni direktoraadil luua e-riigi strateegia ja tegevuskava Sierra Leonele. Tegevuskava sisaldab ülevaadet praegusest olukorrast, kirjeldab tegevuste prioriteete, annab suuniseid ja kirjeldab kava üldist mõju majanduse ja ühiskonna arengule.

Tegevuskava loomine koosneb järgnevatest tegevustest:

1) Sierra Leone ametnike 5-päevane õppereis ja seminar Eestisse, et näidata, kuidas e-valitsemine praktikas toimib, ja arutada Sierra Leone järgmisi samme;
2) uuringud ja kaks teabekogumisvisiiti Sierra Leonesse, et viia läbi intervjuud/kohtumised peamiste sidusrühmadega ja koguda andmeid olemasoleva digitaalse juhtimise olukorra kaardistamiseks;
3) digipöörde elluviimise strateegia ja tegevuskava mustandi koostamine;
5) digitaalse juhtimise strateegia ja tegevuskava lõpliku versiooni väljatöötamine.

Riigid

Sierra Leone

Valdkonnad

Tark valitsemine

Kestus

04/2019 - 04/2020

Eelarve

151 000 €

Projektijuht

Tiina Viiderfeld