fbpx

Jelizaveta Krenjova-Cepilova töötab E-riigi Akadeemias 2009. aastast, alustades tööd juhatuse assistendina ja koolitusjuhina. Praegu on ta e-demokraatia valdkonna ekspert, kelle fookuses on kaasava eelarve praktikad. Varasemalt on ta juhtinud Ukraina omavalitsuste e-valitsemise projekti ja e-õppekeskkonna loomise projekti.

Jelizavetal on Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Innoatsiooni ja Valitsemise Instituudi doktrorikraad. Oma teadustöös Participatory Budgeting: Theoretical Models and Applicability in Estonia and Beyond keskendus ta omavalitsuse kaasamisvõimaluste, eriti kaasava eelarve uurimisele. Ta on avaldanud artikleid kaasava eelarve kontseptsiooni sobivusest noore demokraatiaga riikidesse Kesk- ja Ida-Euroopas ning omavalitsuste väljakutsetest ja valikutest kaasava eelarve ettevalmistamisel.

Jelizaveta emakeel on vene keel, lisaks räägib ta soravat eesti ja inglise keelt ning baastasemel saksa keelt.