fbpx

Margus Kolga on alates 2019. aastast E-riigi Akadeemia nõukogu liige. Ta on Eesti diplomaat ja Eesti välisministeeriumi juures tegutseva Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania rakkerühma juht.

Aastatel 2010–2015 oli Margus Kolga Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures.

Aastatel 2007–2010 töötas ta välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna (julgeolekupoliitika ja rahvusvahelised organisatsioonid) peadirektorina.

Aastatel 2006–2011 töötas ta Eesti Kõrgemate Riigikaitsekursuste akadeemilise direktorina.

Aastatel 2003–2007 töötas Margus Kolga Balti Kaitsekolledži vanemteadurina, korraldades ja toetades uut, kõrgematele ohvitseridele suunatud kursust.

Aastatel 1992–2003 töötas Margus Kolga erinevatel ametikohtadel Eesti Vabariigi kaitseministeeriumis ning tegeles aktiivselt Eesti NATO-sse astumise protsessiga ja juhtis valitsuse ametkondadevahelist NATO liikmesuse rakkerühma.

Margus Kolgale on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja kaitseministeeriumi I klassi teeneterist.