fbpx

Marit Lani arendab ja haldab E-riigi Akadeemias rahvusvahelisi projekte. Ta on kaasatud valitsustele e-riigi teekaartide koostamisse ja koosvõimeraamistike juurutamisesse. Samuti haldab ta küberturvalisyse indeksi andmebaasi ja koordineerib kommunikatsiooni andmete esitajate ja analüüsijate vahel.

Lisaks vastutab Marti kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001:2015) tegevuste koordineerimise ja dokumendihaldusesüsteemi juurutamise eest E-riigi Akadeemias.

Tänu eelnevatele töökohtadele on ta hästi kursis erinevate Euroopa Liidu koostööprogrammidega. Varasemalt siseministeeriumis töötades tegi ta  Euroopa territoriaalse koostöö programmide alast teavitustööd ning osales riiklikul tasemel erinevate koostööprogrammide ettevalmistamises. Seejärel täiendas ta oma kogemusi Saksamaal INTERREG IVC programmi nõunikuna ning infopunkti koordinaatorina töötades, kus tema ülesandeks oli koostööprojektide arendamine, hindamine ja aruannete kontrollimine, e-teenuste projektiklastri koordineerimine ja programmi teabetegevuste korraldamine.

Marit on lõpetanud Tartu Ülikoolis haldusjuhtimise magistriõppe.

Ta valdab eesti, inglise, soome, saksa ja prantsuse keelt.