fbpx

Markko Künnapu töötab akadeemias küberturvalisuse eksperdina. Ta on Euroopa Nõukogu küberkuritegevusevastase konventsiooni komitee (T-CY) büroo liige. Komitee tegeleb küberkuritegevuse konventsiooni rakendamise jälgimise ning muude konventsiooniga seotud tegevustega. Aastatel 2010-2014 oli ta komitee president.

Hetkel töötab ta ka justiitsministeeriumis Euroopa Liidu asjade nõunikuna. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Peale ülikooli lõpetamist töötas ta Tallinna politseiprefektuuris uurijana ning siseministeeriumi õigusosakonnas nõunikuna. Alates 2005 töötab ta justiitsministeeriumis. Aastani 2014 töötas ta kriminaalpoliitika osakonna nõunikuna. Markko Künnapu on osalenud mitmete õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, sealhulgas küberkuritegevuse, identiteedivarguse, küberturvalisusega seotud õigusaktid, samuti erinevad karistusõiguse, kriminaalmenetluse ning jälitustegevusega seotud õigusaktid.

Markko Künnapu on osalenud Eesti küberjulgeoleku strateegiate väljatöötamisel ning selleks õigusliku analüüsi koostamisel. Markko Künnapu on Eesti Teaduste Akadeemia küberjulgeoleku komisjoni liige. Ta on osalenud nii esinejana ja koolitajana erinevatel küberkuritegevuse ja küberjulgeoleku alastel rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel.

Marko räägib vabalt eesti ja inglise keelt ning keskmisel tasemel vene, saksa ja prantsuse keelt.