fbpx

Uuno Vallner töötab E-riigi Akadeemias 2015. aastast. Uuno on olnud Eestis mitmete oluliste e-riigi projektide initsiaatoriks: X-tee, riigiportaal eesti.ee, e-valimised, avaandmete portaal. Tema eestvedamisel on koostatud mitmed infopoliitilised dokumendid: koosvõime raamistikud ja avaandmete roheline raamat. Uuno on olnud Eesti esindaja Euroopa Komisjoni e-valitsuse töögrupis, Euroopa koosvõime programmi ISA töögruppides, Euroopa avaandmete töögruppides.

Uuno on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna, tehnikateaduste kandidaadikraad omistati talle NSV Liidu Teaduste Akadeemia poolt Moskvas.

Uuno on töötanud Informaatika Instituudis, Riigikantseleis ning Majandus- ning Kommunikatsiooniministeeriumis.

2017. aastal pälvis ta infotehnoloogia edendamise eest Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Uuno räägib eesti, vene ja inglise keelt.