Nutikas valitsemine

Digipööre on strateegiline protsess, milles valitsustel on täita väga tähtis roll algatuste ja arendustegevuse läbiviimisel ning inimeste kaasamisel ja motiveerimisel. Seeläbi avanevad ühiskonna kõikide valdkondade edukaks ja jätkusuutlikuks arenguks lugematud võimalused.

Valitsustel, omavalitsustel ja konkreetset valdkonda haldavatel ministeeriumitel on vaja digipöörde tegevuskava, mis suurendaks digialgatuste mõju ning tagaks selge arusaama sellest, kuidas muuta ideed ja ambitsioonikad eesmärgid tegevusteks, millel on mõõdetavad tulemused.

Meie senist riikide keskvalitsuste ja omavalitsustega tehtud koostööd iseloomustavad kaks märksõna – mõju ja digipööre. Enamik meie partnerriikidest ja omavalitsustest mõistab digitehnoloogiale ülemineku tähtsust ning vaatab avaliku halduse tõhustamisel ning läbipaistvamaks muutmisel e-valitsemise põhikomponentide rakendamisest kaugemale. E-riigi Akadeemia abiga saavad valitsused ja omavalitsused keskenduda jätkusuutliku sotsiaal-majandusliku mõju saavutamisele infotehnoloogialahenduste toel.

Koolitus-, konsultatsiooni- ja uuringuvaldkonnad

E-riigi Akadeemia ekspertide meeskond aitab ja nõustab valitsusi järgmistes valdkondades:

  • olukorra kaardistamine ja arenguvõimaluste määratlemine,
  • ametkondliku võimekuse ja oskusteabe parendamine,
  • organisatsiooni struktuuri ja protsesside ümberkujundamine,
  • IKT arengukava ja  eelarve koostamine,
  • IKT arendamiseks vajaliku seadusandluse väljatöötamine ja täiendamine,
  • rakendustegevuste toetamine: IKT projektide käivitamine, juhtimine ja kontrollimine, eelarve koostamine,
  • targa linna arendustegevused: avatud andmed, mobiilirakendus, e-teenused.

Konsultatsiooniprotsess

 

Lisateabe saamiseks võta ühendust:

Linnar Viik, nutika valitsemise valdkonnajuht linnar.viik@ ega.ee või +372 513 5555

Hannes Astok, tarkade linnade ja regioonide valdkonnajuht hannes.astok@ ega.ee või +372 509 1366

 

Loe meie edulugusid

Elektrooniline identiteet Küprosele

Andmevahetuslahenduse Trembita juurutamine Ukrainas

Avalike teenuste osutamine Ukrainas

Uued korruptsiooniga võitlemise tööriistad Armeeniale

 

e-Eesti e-teenuste ja lahendustega saab tutvuda siin.