E-riigi Akadeemia trumbiks on ulatuslik e-valitsemise asjatundjate-praktikute võrgustik, kes on kaasa löönud Eesti e-riigi ehitamisel ja kujundamisel. See oskusteabe pagas on aluseks akadeemia profesionaalsele nõustamisteenusele kõikides e-riiki puututavates küsimustes. Akadeemia nõustamisteenus ühildab teadmised ja kogemused, mis aitavad poliitikakujundajatel teha teadlikke valikuid.  Sõltumatu organisatsioonina aitame valitsustel “tõlkida” neid valikuid realistlikeks ja juhitavateks tehnilisteks vajadusteks, vältides seejuures kulukat ja ebatõhusat lahknevust vaja mineva ja arendatud lahenduse vahel. Meie konsultandid on asjatundjad, kes omavad praktilist e-riigi loomise kogemust ning jagavad oma teadmisi inglise ja vene keeles.

Alates 2003. aastast oleme e-valitsemise vallas konsulteerinud enam kui 50 riiki.