E-riigi Akadeemia on ideaalseks partneriks projektide elluviimise kõikides etappides alates kontseptsiooni loomisest kuni tehniliste lahenduste juurutamise ja tulemuste hindamiseni. Meie praktikas järele proovitud oskusteave, rikkalikud projektijuhtimiskogemused ja mittetulundusühinguna tegutsemine annab meile eelised rahvusvaheliste rahastajate, arenguagentuuride ja riikide valitsuste ja omavalitsuste silmis. Oleme edukalt läbi viinud projekte koostöös selliste rahastajatega nagu Eesti Välisministeerium, Maailmapank, Avatud Ühiskonna Instituut, ÜRO Arenguprogramm, Rootsi rahvusvaheline arenguagentuur (SIDA), Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ja Suurbritannia valitsus jt.