Konsultatsioonide kõrval tegeleb E-riigi Akadeemia uuringute läbiviimisega koostöös ülikoolide ja teiste akadeemiliste asutustega. Sageli on uuringud läbiviidavate projektide osaks. Oma uuringutes keskendume e-valitsemise halduslikele, õiguslikele küsimustele ja andmekaitsele, mitte tehnoloogilistele aspektidele. Enamasti on meie uuringud rakenduslikud, võimaldades astuda konkreetseid samme e-valitsemise parendamiseks. Meie uuringute seast leiab e-kaasamise, veebisuhtluse, sotsiaalmeediakampaaniate teemalisi analüüse ning nende põhjal koostatud juhendeid ja käsiraamatuid. Kõikide uuringute tulemustega on võimalik tutvuda publikatsioonide alajaotuses.