E-demokraatia

E – demokraatia valdkonna sihiks on innustada avalikku võimu ja kodanikke kasutama IKT loodud uusi võimalusi ühiskondlikuks dialoogiks ja demokraatlikuks valitsemiseks. Oleme avatud koostööle nii avaliku sektori asutustega kui kodanikuühendustega, sest  ainult ühiselt on võimalik muuta seniseid käitumismalle ja avada tee uuendustele demokraatias.

E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonnas tegeleme järgmiste tegevussuundadega:

  1. E-demokraatia (e-kaasamise) olukorra analüüs ja poliitikasoovituste koostamine
  2. E-kaasamise ja e-osaluse võimaluste tutvustamine
  3. Eesti e-demokraatia alaste kogemuste jagamine rahvusvahelisel areenil ja rahvusvaheliste kogemuste levitamine Eestis.

E-riigi Akadeemia on aidanud välja töötada riigikontrolli e-teenuste standardi “Igaühe õigused e-riigis” kvaliteedimärgise “Hea e-teenus” statuudi  ja paika panna märgi omistamise protseduuri. Samuti on E-riigi Akadeemia tegelenud ja tegeleb e-hääletamise propageerimisega, juhtinud e-hääletamise hea tava väljatöötamist ning andnud hoogu vastavatale uuringutele, tehes selleks koostööd Tartu Ülikooli ja Euroopa Ülikooli Instituudiga.

Soovides edendada  kodanikukeskset avatud valitsemist  kohalikul tasandil, töötas E-riigi Akadeemia välja avatud valitsemise põhimõtted:  https://www.ega.ee/et/avatud-valitsemine/ , millega saab liituda iga Eesti kohalik omavalitsus.

avatudvalitsemine.ee – avatud valitsemise partnerluse kodulehekülg

eparticipation.eu – e-kaasamise juhendid

https://www.ega.ee/et/avatud-valitsemine/  – avatud valitsemise põhimõtted