E-keskvalitsus

E-keskvalitsuse valdkonnas aitame tõsta riigivalitsejate ja -ametnike teadlikkust ja igakülgseid oskusi e-valitsemise vallas, keskendudes e-valitsemise poliitikatele, seadusandlikele, organisatoorsetele  ja juhtimisküsimustele ning planeerimisele. Samuti nõustame IKT juurutamise eelarvestamist, hangete läbiviimist ning aitame kujundada e-valitsemise andmevahetust ja arhitektuuri.

E-keskvalitsemises keskendume järgmistele teemadele:

Muutuste juhtimine
Infosüsteemide andmevahetuse korraldus
Elektrooniline identiteet
M-valitsemine
Ruumiline valitsemine

 

Koolitustel ja konsultatsioonil keskendume järgmistele teemadele:

 • IKT poliitika kujundamine: IT poliitika ja seadusandliku raamistiku parimad praktikad. Eesti õppetunnid, võrdlused teiste riikide poliitikatega.
 • IKT korraldamine avalikus sektoris: meetodid ja organisatsioon, siseriiklik koostöö.
 • Eesti elektrooniline ID-kaart ja avaliku võtme infrastruktuur (PKI)
 • Eesti digitaalne allkiri – kontseptsioon ja lahendus
 • Andmeteenuste ja riiklike registrite korralduse põhimõtted Eestis
 • Valitsemise andmevahetussüsteem x-tee: riiklike andmebaaside uuendamine
 • Kodanike ja ettevõtjate portaal eesti.ee
 • Riikliku IKT eelarve kujundamine
 • Avaliku sektori olulisemad IKT arendusprojektid, e-teenuste tehnoloogiad avalikule sektorile
 • Avaliku sektori IKT projektide juhtimine, auditeerimine ja käikuandmine
 • Ülevaade Eesti maksusüsteemist ja maksu- ja tolli ameti e-teenustest
 • IKT strateegiline planeerimine ja juhtimine: teooria ja praktika
 • IKT roll avalikus sektoris
 • IKT hariduses (haridusstrateegiad, e-kool)
 • Vaata Maailma projekt kui näide erasektori algatusest tõsta Interneti kasutust Eestis
 • M-valitsemine

 

Eesti kogemus: Eesti e-valitsus

 

e-Eesti peamised koostisosad

 

X-tee tutvustus

e-Eesti e-teenuste ja lahendustega saab tutvuda siin.

E-Eesti: E-valitsemine praktikas