fbpx

Koolitus

E-valitsemise koolitused aitavad välisriikide esindajatel kasutusse võtta IKT pakutavaid võimalusi

E-riigi Akadeemia (eGA) korraldab e-valitsemise ja avatud valitsemise koolitusi, mis põhinevad meie ekspertide e-Eesti ülesehitamise kogemusel ning digipöörde toetamisel enam kui 140 riigis.

Meie koolitustel osalevad välisriikide ametnikud, poliitikud, kodanikuühiskonna esindajad ja IT-spetsialistid, kes soovivad võtta IKT tööriistu senisest enam kasutusse, et valitseda jätkusuutlikult ning kodanike jaoks läbipaistvalt ja efektiivselt.

E-valitsemise koolitused aitavad välisriikide esindajatel paremini mõista ja kasutusse võtta tehnoloogia pakutavaid võimalusi. Koolitusel selgitame, milliseid otsuseid tuleb teha haldussuutlikkuse suurendamiseks ning jätkusuutlike avalike teenuste arendamiseks. Samuti toome näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 

 

LAADI ALLA E-VALITSEMISE KOOLITUSTE TUTVUSTUS

Koolituste teemad

Pakume koolitusi järgmistel teemadel:

 • digipöörde ellukutsumine ja juhtimine riigis ja omavalitsuses,
 • e-valitsemine,
 • e-demokraatia ja avatud valitsemine,
 • kaasav eelarve,
 • küberturvalisus,
 • digitaalne identiteet,
 • e-tervis,
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine hariduses,
 • e-hääletamine,
 • e-maksuamet
 • IKT-lahendused omavalitsustele
Lektorid ja koolitajad

Koolitusi viivad läbi e-valitsemise eksperdid nii E-riigi Akadeemiast kui ka väljastpoolt. Meie ekspertide seas on Eesti e-riigi rajajaid ja oluliste digiarengute läbiviijaid Eestis. Seega räägivad nad eeskätt praktikast, mitte teooriast. E-riigi Akadeemias töötades on nad täiendanud oma teadmisi ja omandanud kogemusi, aidates lahendada e-valitsemise ja digipöördega seotud probleeme rohkem kui 130 riigis.

E-riigi Akadeemia teeb tihedat koostööd Eesti valitsusasutuste, akadeemiliste ringkondade, kodanikeühenduste ja ettevõtjatega, et pakkuda välisriikide valitsusasutustele ja omavalitsustele täielikku tuge koolituselt innustust saanud digiprojektide rakendamisel.

Rätsep-tööna valmivad koolitusprogrammid

Koostöös tellijaga kohandame oma koolituse vastavaks konkreetse välisriiki esindava organisatsiooni vajadustele.

Meie koolituskursused sisaldavad järgmist:

 • rühmaloengud ja -arutelud;
 • Eesti e-riigi loomises osalenud valitsusorganisatsioonide, haridusasutuste, vabaühenduste ja eraettevõtete külastused;
 • kohtumised riigiametnike ja erinevate asutuste, sh idufirmade esindajatega vastavalt tellija huvidele ja vajadustele;
 • kohtumised Eesti eduka e-ühiskonna võtmeisikutega;
 • võimalus tutvuda linnaekskursioonide ja muude tegevuste kaudu eluga Eestis.
Korraldus

Välisriikide esindajate vajadustele kohandatud koolitused võivad toimuda kas eGA kontoris Tallinnas või välispartneri koduriigis.

Enamik koolituse tellijatest soovib korraldada oma koolituse Eestis. Eestit külastades saavad osalejad innustust, kui näevad Eesti e-valitsemist oma silmaga. Sageli on just see „käegakatsutav kogemus“ andnud osalejatele tõuke astuda konkreetseid samme digipöörde läbiviimiseks oma riigis.

Koolitus kestab tavaliselt 3–5 päeva inglise või vene keeles. Võimalik on korraldada tõlge ka prantsuse keelde.

Telli koolitus!

 • Osalejate arv ja profiil
 • Millist organisatsiooni esindatakse?
 • Kes tasub koolituse eest?