fbpx

Telli e-valitsemise alaseid koolitusi oma välismaistele partneritele

Toetame keskvalitsuse ja omavalitsuste juhte digipöörde elluviimisel,
aidates neil kasutusele võtta nutikad, jätkusuutlikud ja tõhusad
e-valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse lahendused.

16 aasta jooksul oleme teinud koostööd enam kui 200 organisatsiooniga 130 riigist.
Vaata kaarti
Igal pool, kuhu vaatan, näen, kuidas tehnoloogia muudab meie maailma paremaks. Eesti panustab sellesse protsessi jagades oma kogemusi riikidega selles regioonis ja kaugemal.  Samuti on UNDP aidanud rahastada Eesti E-riigi Akadeemiat, mis tutvustab üleilmselt IKT eeliseid valitsemiseks ning kodanike kaasamiseks. Ban Ki-mooni avalik loeng Tallinna Ülikoolis 2013. a
Loe edasi
Eesti on mõistnud, milliseid võimalusi loob tõhusalt ja tulemuslikult koostoimiv süsteem. Võime koguda ja analüüsida andmeid ning võtta vastu otsuseid reaalajas olevate andmete alusel on teadlike otsuste tegemise võti. Minu hinnangul on Eesti kodanikud ühed paremini ühendatud maailmas. See annab neile juurdepääsu teabele, mis võib aidata parandada nende elu-olu. Eestis olles avaldas mulle enim muljet avaliku ja erasektori koostöö. Ka UNICEFis püüame leida uusi mooduseid erasektoriga koostööks, et kasutada andmeid laste aitamiseks. Rohkem muljeid Eestist leiab Christopher Fabiani blogiskandest.  
Loe edasi
Peame jätkama Eesti senist e-riigi edulugu, panustades edaspidi digitaliseeritud ühiskonna mõtestamisele, selle probleemide ja võimaluste analüüsimisele – selle eestvedajaks on E-riigi Akadeemia, mis keskusena loob uut mõtlemist sellest, kuidas kogu ühiskond digiajastul muutub. Kõnes E-riigi Akadeemia 10.aastapäevale pühendatud konverentsil
Loe edasi
Eesti Idapartnerluse Keskus tänab E-riigi Akadeemiat koostöö eest e-partnerluse konverentsi korraldamisel. Konverents ühendas meie jaoks olulised prioriteedid - digitaalse arengu ja idapartnerluse. Konverentsil esitletud uuring andis täpse ja põhjaliku ülevaate küberturvalisuse ja e-demokraatia olukorrast idapartnerlusriikides. Eriti soovin välja tuua uuringu koostanud e-riigi akadeemia ekspertide pädevuse ja metoodilise lähenemise, mis hõlmas kõrgetasemeliste ekspertide ja otsustajatega tehtud intervjuusid ja nende analüüsi. Samuti hindan väga uuringu põhjal valminud soovitusi, mida idapartnerlusriigid saavad kasutada digitaalvaldkonna arendamisel.
Loe edasi
Koolitus oli üpris muljetavaldav. Saime teada, mida tähendab kodanikukeskune valitsemine Eestis. Sageli ei näe me valitsemist sellest vaatevinklist. 21. sajandil on kodanikud riigi keskmeks ja nende vajadused on esmatähtsad. Kodanikukesksusele lisandub Eestis ka digitaalne identiteet, mis on kõikide riigiteenuste keskmeks, ning andmevahetuslahendus X-tee, mis võimaldab andmeid ametiasutuste vahel vahetada. Tänu X-teele peavad kodanikud esitama oma andmeid riigile vaid korra ja on ise oma andmete omanikud. Vahel me mõtleme, et seadusandlus ja kõik muu peab olema korras enne, kui hakata e-riigi arendama, kuid Eesti õppetund on, et võib esmalt ka tegutseda ja alles seejärel tegeleda seadusloome ja strateegiatega. Strateegia vaatepunktist polnud Eestil alustades strateegiat, nad jätsid endale ruumi katsetamiseks ja vigadest õppimiseks. See on ka meie jaoks oluline teadmine, sest oleme mõistnud, et e-riigi arendamine pole lineaarne protsess, ka meie peame endale jätma ruumi katsetamiseks, õppimiseks, vigadetegemiseks, kasvamiseks ning strateegiate kohandamiseks.
Loe edasi
Täname E-riigi Akadeemiat olulist rolli mänginud nõustamise eest X-tee-laadse andmevahetuslahenduse Nam-Road arendamisel ja juurutamisel täismahus. Loodame, et Namiibia on avaliku sektori asutuste vahelise andmevahetuse käivitamisega eeskujuks teistele Aafrika riikidele.
Loe edasi
Õppereisil Eestisse nägime, kuidas tehnoloogia saab parandada head valitsemistava, suunates samal ajal majanduskasvu ja sotsiaalset arengut. eGA koolitusel saime teadmisi, kuidas tehnoloogia võib suurendada läbipaistvust ja aidata kaasa korruptsioonivastasele võitlusele. Kõik eksperdid olid väga avatud, vastutulelikud ja külalislahked. Nautisime oma viibimist Eestis. See koolitus oli hiilgav!
Loe edasi
Koolitusreisilt Eestisse saime suurepärase elamuse. On muljetavaldav, et Eesti e-riigi põhimõtete ja toimimismehhanismide kohta saab ülevaate ühest kohast - E-riigi Akadeemiast. See lihtsustab märgatavalt rahvusvahelist koostööd. Eesti valitsus on väljendanud kõrgel tasemel pühendumust koostööle E-riigi Akadeemia vahendusel, et saaksime õppida ja nemad jagada Eesti kogemust nii läbipaistval ja heldel moel.
Loe edasi
eGA koolitus andis hindamatu panuse e-valitsemise arendamise hoogustamiseks Kõrgõzstanis. Meie andmevahetusplatvormi "Tunduk" meeskond omandas koolitusel suurepärased teadmised infosüsteemide ja regisrite loomisest ning riigi, kodanike ja ettevõtete omavahelise suhtlemise platvormidest.  Samuti said meie tehnilised eksperdid väga detailsed teadmised X-teest, millel põhineb ka Kõrgõzstani andmevahetusplatvorm "Tunduk".
Loe edasi
eGA koolitus andis väga hea kogemuse. Olen vaimustuses, kuidas erinevad infosüsteemid ja andmebaasid Eestis omavahel suhtlevad. Samuti avaldab mulle muljet, et kodanikele on tagatud juurdepääs oma andmetele. Ka meie soovime, et Panama tervishoiusüsteemis toimuks andmevahetus avaliku ja erasektori tervishoiuasutuste ja arstide vahel, mis vähendaks analüüside ja testide dubleerimisele vajadust ja selleks kuluvat raha. Nõnda suudaksime tervishoiuteenust Panamas märgatavalt parandada. Kindlasti soovitan oma kolleegidele osalemist E-riigi Akadeemia koolitusel Eestis. Üks asi on kuulda Eesti kogemusest lavalt või koosolekul, hoopis teine aga ise ekspertidega kohtuda, suhelda ja küsida küsimusi. Koolituselt saadud teadmised annan edasi oma kolleegidele lootuses, et leiame ühise arusaama, millist arenguteed valida, et ka Panama inimesed saaksid ühel päeval andmeid samamoodi kasutada nagu Eestis.  
Loe edasi
Kõik räägivad Eesti digitaalsest revolutsioonist ja me tahtsime seda oma silmaga näha, et ennast harida. Mind hämmastab, kui palju kasutatakse tehnoloogiat Eestis riigiasutustes ja igapäevases elus. Tehnoloogia on nagu värske õhk - see on kõigi jaoks ja igal pool. Muljet avaldas ka oskus keerulisi asju - nagu e-valitsemise peamised süsteemid - lihtsaks teha. Tehke asjad lihtsaks ja nad töötavad - see on peamine mõte, mille  õppreisilt enda jaoks kaasa võtan.
Loe edasi
E-riigi Akadeemia (eGA) oli EL-i mestiprojekti ajal väga paindlik ja koostöövalmis. eGA vahendas meile valdkonna parimate teadmistega eksperte, kes tutvustasid meile e-valitsemise arendamise ja huvirühmade kaasamise parimaid tavasid. Lisaks sai Gruusia andmevahetusagentuur (DEA) kasulikku nõu Gruusia e-valitsemist reguleerivate seaduste vastavusse viimiseks Euroopa Liidu õigusaktidega. Mestimine osutus edukaks näiteks Eesti ekspertide teadmiste vahendamisest ja Gruusia ametnike valmisolekust võtta kasutusele ELiga kooskõlas olevad e-valitsemise strateegilised, õiguslikud ja koosvõime raamistikud.
Loe edasi
E-valitsemise koolitusel oli meie jaoks põnevaim teema Eesti andmevahetuskihi X-tee juurutamise kogemus ja selle kasutusvaldkonnad, sh ka andmete kogumine ja nende kvaliteet, andmekaitse, küberjulgeolek ja õiguslik raamistik. Koolitus oli väga kasulik! India valitsus on kujundamas oma riiklikku andmevahetuse arhitektuuri, mistõttu on selle valdkonna teadmus meile väga teretulnud. Saime häid teadmisi, mida püüame rakendada Indias, et parendada avalike e-teenuste pakkumist.  
Loe edasi
E-riigi Akadeemia roll Tartu kaasava eelarve sünni juures on väga oluline. Võib-olla poleks see teema Tartus üldse idanema hakanud ilma eGA-ta, kes oli meie jaoks esimene "sõnumitooja". Kristina Reinsalu tutvustas põhjalikult mujal maailmas kasutusel olevaid stsenaariume, aitas leida Tartule sobiva tee ning oli abiks ka siis, kui pilootprojekti toimumise järel kõvasti sarjata saime. Üheskoos hoidsime külma närvi, võtsime esimese aasta õppetundidest kõik, mis võtta annab, ja liikusime edasi.
Loe edasi

Mulle on põhjalikku muljet avaldanud E-riigi Akadeemia, tema tegevus ja töötajad. Ma ei usu, et oleksin kunagi töötanud mõne organisatsiooniga, mis oleks efektiivsem, sujuvalt toimivam ja innovatiivsem, kui nemad.

Loe edasi
Sain E-riigi Akadeemia koolitusel Eestis e-riigi arendamise jaoks olulise teadmise, kuidas e-valitsemise lahendused võimustavad kodanikke ning teevad neid oma andmete omanikeks.
Loe edasi
E-riigi Akadeemia nädalasel koolitusel nägin asju, mida pidasin võimatuks. Olen koolituselt saanud teadmisi, kuidas kodanikele mitmekesisemalt teenuseid pakkuda. Teine asi, mida ma Eesti puhul hindan, on see milleks e-teenuseid arendatakse: mitte selleks, et valitsusel oleks lihtne andmetele juurde pääseda või teenuseid pakkuda, vaid selleks, et see on inimestele mugav ja kasulik. Pean oluliseks ka kodanike harimist ja kaasamist protsessi. Panin tähele, et Eestis on palju tegeletud sellega, et inimesed osaleks ja oleksid arengutega kaasas. Seeläbi Eesti valitsus avaldab austust kodanike mõtetele ja ideedele. See on mõjus asi. 
Loe edasi
Olen täiesti veendunud, et e-valitsemine on meie piirkonna (loe: Ida-Kariibi riikide) majandusliku jätkusuutlikkuse ja läbipaistva valitsemise saavutamiseks otsustava tähtsusega. Eesti valitsus ja E-riigi Akadeemia aitavad juba praegu Kaimanisaarte ja Jamaika valitsusel e-valitsuse eesmärki saavutada toetades e-valitsuse lahenduste loomist.
Loe edasi
Pidevalt muutuvas maailmas on Eesti näiteks sellest, kuidas luua ühiskond, kus valitsus toetab oma kodanikke ja ettevõtjaid kaasaegseimate ja efektiivseimate teenustega. E-riigi Akadeemia põimib kokku juhtimise, IKT ja uue demokraatia. Nad tegelevad peamiselt avatud valitsemisega, milles läbipaistvus, efektiivsus ja muutus on terve ühiskonna aluseks ja sellest omakorda saab aluse silmapaistev tulevik. Eesti näide tõestab, et ka väikeriik suudab õige suhtumisega suuri asju korda saata ning et tõeline innovatioon on selles riigis alati teretulnud.  

Loe edasi
Õppereis Eestisse ületas kõik mu ootused. eGA koolitus oli tõesti informatiivne: kava oli hästi struktureeritud, esitlused olid suurepärased, esitledes meile läbilõiget Eesti e-riigi kogemusest. Teie professionaalsus ja kirg inspireerisid meid ellu viima muudatusi ka meie meie armastatud riigis Liibanonis.
Loe edasi
E-valitsemine on meie tulevik ja see tulevik on juba käes! E-valitsemise arendamise protsessidesse kaasatud ja neid juhtivatele inimestele on väga oluline jagada omavahel kogemusi ja õppetunde. Seetõttu oleme tihedalt seotud E-riigi Akadeemiaga ja naudime nendega koostööd. Nende ulatuslik e-valitsemise kogemus aitab meil leida tee, kuidas teha e-valitsemisest igapäevaelu tööriist ka Gruusias.
Loe edasi
E -riigi Akadeemia on toetanud järjepidevalt avatud demokraatiat, kodanike osalemise tugevdamist ja riigimehelikku valitsemist. Praxis kutsub rõõmuga laua taha E-riigi Akadeemia eksperdid, kui juttu tuleb infoühiskonna ja riigivalitsemise seostest, mis on meile ühiselt olulised teemad.
Loe edasi
Eesti on väga tuntud oma digiteenuste poolest ja seetõttu valisime ta riigiks, kellelt soovime õppida. E-riigi Akadeemia koolituselt võtame kaasa arusaama, et meil on vaja tagada kõikide kodanike registreerimine ja anda neile digitaalne identiteet. Keenia kodanike arvu teades, saaks meie valitsus avalikke teenuseid paremini planeerida ja osutada. Me ei ole saavutanud elanikkonna täielikku registreeritust, ainult 64,1% sündidest ja 41,9% surmajuhtumitest on registreeritud. Me peame looma ühenduse sündide ja surmade registreerimiste vahele, et identiteet eemaldataks surma korral andmebaasidest. See ennetaks juba surnud inimeste identiteedi väärkasutust. Eestist võtame kaasa ka teadmise, et valitsusasutused peavad andmeid jagama, pole mõtet andmeid dubleerida.
Loe edasi

Uudised ja videod

E-valitsemise seminar Vaikse ookeani riikidele
E-valitsemise seminar Vaikse ookeani riikidele

07.10.2019
Meie eksperdid Hannes Astok, Arvo Ott ja Monika Lekic viisid Austraalias Canberras läbi e-valitsemise seminari, kus nad andsid…
Meie eksperdid Hannes Astok, Arvo Ott ja Monika Lekic viisid Austraalias Canberras läbi e-valitsemise seminari, kus nad andsid kokkutulnutele ülevaate Vaikse ookeani riikide IKT-arengust ja…

Loe edasi

Albaania President külastas eGA
Albaania President külastas eGA

01.10.2019
Täna, 1. oktoobril külastas E-riigi Akadeemiat (eGA) Albaania President T.E Ilir Meta. eGA on olnud kaasatud Albania e-riigi…
Täna, 1. oktoobril külastas E-riigi Akadeemiat (eGA) Albaania President T.E Ilir Meta. eGA on olnud kaasatud Albania e-riigi arendamisesse enam kui 10 aastat. Liia Hänni esitles presidendile…

Loe edasi

Inimesed ei kasuta elektroonilisi teenuseid, kui nende andmed…
Inimesed ei kasuta elektroonilisi teenuseid, kui nende andmed ei ole…

30.09.2019
27.septembril 2019 toimus Kiievis valitsusasutuste IT-juhtide V foorum „Usaldus digiühiskonnas“. Üle 300 osalejaga üritusel käsitleti e-valitsemise arendamist Ukrainas…
27.septembril 2019 toimus Kiievis valitsusasutuste IT-juhtide V foorum „Usaldus digiühiskonnas“. Üle 300 osalejaga üritusel käsitleti e-valitsemise arendamist Ukrainas ja selle tähtsust, samuti ka turvalise andmeedastuse…

Loe edasi

eGA liitus roheleppega
eGA liitus roheleppega

17.09.2019
TALLINN, 17. september 2019 | 33 Eesti tehnoloogiaettevõtet ja organisatsiooni, sealhulgas eGA, allkirjastasid Tallinna Digital Summit'il roheleppe, lubades…
TALLINN, 17. september 2019 | 33 Eesti tehnoloogiaettevõtet ja organisatsiooni, sealhulgas eGA, allkirjastasid Tallinna Digital Summit'il roheleppe, lubades viia oma tegevuse 2030. aastaks täielikult keskkonnasäästlikule…

Loe edasi

Linnar Viik valiti EIT Digital nõukogu esimeheks
Linnar Viik valiti EIT Digital nõukogu esimeheks

12.09.2019
11.septembril Brüsselis kogunenud EIT Digital üldkogu valis oma uueks nõukogu esimeheks Linnar Viigi. EIT Digital on Euroopa mõjukaim…
11.septembril Brüsselis kogunenud EIT Digital üldkogu valis oma uueks nõukogu esimeheks Linnar Viigi. EIT Digital on Euroopa mõjukaim digivaldkonna arendus- ja innovatsiooniklaster, mis asutati 2010.…

Loe edasi

Tagasivaade Ukraina avaliku sektori IT-direktorite foorumile
Tagasivaade Ukraina avaliku sektori IT-direktorite foorumile

Foorum keskendus Ukraina valitsuse uuele algatusele „Riik nutitelefonis” ja usalduse loomisele digitaalses ühiskonnas, arendades IT-süsteeme ja avalikke e-teenuseid. Foorum oli pühendatud Ukraina ja Euroopa Liidu koostööle Ukraina digitaalse ühiskonna arendamisel. Meil oli hea meel võõrustada 300+ kohalolijat ja kõrgetasemelisi esinejaid Euroopa Liidust, Rootsist, Eestist ja Ukrainast.

Foorumi korraldasid 27. septembril 2019 Kiievis e-riigi Akadeemia ja Ukraina digisiirde ministeerium EGOV4Ukraine projekti raames, mis on osa Ukraina haldusreformi toetavast programmist ULEAD with Europe.

Foorum keskendus Ukraina valitsuse uuele algatusele „Riik nutitelefonis” ja usalduse loomisele digitaalses ühiskonnas, arendades IT-süsteeme ja avalikke e-teenuseid. Foorum oli pühendatud Ukraina ja Euroopa Liidu koostööle Ukraina digitaalse ühiskonna arendamisel. Meil…

Kaasava eelarve juurutamine Gruusias
Kaasava eelarve juurutamine Gruusias

E-riigi Akadeemia aitas kahel gruusia linnal, Akhaltsikhel ja Kutaisil, alustada kaasava eelarvega. Piloteerimine oli edukasAkhaltsikhes esitati kokku 78 ideed, Kutaisis 26. 

E-riigi Akadeemia aitas kahel gruusia linnal, Akhaltsikhel ja Kutaisil, alustada kaasava eelarvega. Piloteerimine oli edukas— Akhaltsikhes esitati kokku 78 ideed, Kutaisis 26. 

Linnar Viik: E-riiki aastal 2028
Linnar Viik: E-riiki aastal 2028

Targa riigi valdkonnajuht Linnar Viik räägib e-riigi tekkimist mõjutanud teguritest ja suunab pilgu tulevikku.

Targa riigi valdkonnajuht Linnar Viik räägib e-riigi tekkimist mõjutanud teguritest ja suunab pilgu tulevikku.

Vestlusring e-riigi vähetuntud algusest
Vestlusring e-riigi vähetuntud algusest

Vestlusring eGA 15. aastapäeva vastuvõtul.
Vestlejad: Ahto Kalja, Urmas Kõlli, Ülo Jaaksoo, Imre Siil
Moderaator: Hannes Astok

Vestlusring eGA 15. aastapäeva vastuvõtul. Vestlejad: Ahto Kalja, Urmas Kõlli, Ülo Jaaksoo, Imre Siil Moderaator: Hannes Astok

e-Eesti. E-valitsemise käsiraamat
e-Eesti. E-valitsemise käsiraamat

Eesti e-valitsemise käsiraamat tutvustab Eesti digiühiskonna peamisi külgi ning selgitab, kuidas tehnoloogiad, seadusandlus, riigi juhtimine ning kodanike ja ettevõtete kaasatus teevad e-valitsemise võimalikuks.

Eesti e-valitsemise käsiraamat tutvustab Eesti digiühiskonna peamisi külgi ning selgitab, kuidas tehnoloogiad, seadusandlus, riigi juhtimine ning kodanike ja ettevõtete kaasatus teevad e-valitsemise võimalikuks.

Andrew Keen: Kuidas jääda inimeseks digiajastul
Andrew Keen: Kuidas jääda inimeseks digiajastul

Tagasivaade e-valitsemise konverentsile
Tagasivaade e-valitsemise konverentsile