Küsi asjatundlikku nõu e-valitsemise rakendamise kohta

Toetame keskvalitsuse ja omavalitsuste juhte digipöörde elluviimisel,
aidates neil kasutusele võtta nutikad, jätkusuutlikud ja tõhusad
e-valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse lahendused.

{-- /.js-heroSlider --}
Rohkem kui 16 aastat oleme teinud koostööd 130 organisatsiooniga 90 riigist.
Vaata kaarti
Igal pool, kuhu vaatan, näen, kuidas tehnoloogia muudab meie maailma paremaks. Eesti panustab sellesse protsessi jagades oma kogemusi riikidega selles regioonis ja kaugemal.  Samuti on UNDP aidanud rahastada Eesti E-riigi Akadeemiat, mis tutvustab üleilmselt IKT eeliseid valitsemiseks ning kodanike kaasamiseks. Ban Ki-mooni avalik loeng Tallinna Ülikoolis 
Loe edasi
Eesti on mõistnud, milliseid võimalusi loob tõhusalt ja tulemuslikult koostoimiv süsteem. Võime koguda ja analüüsida andmeid ning võtta vastu otsuseid reaalajas olevate andmete alusel on teadlike otsuste tegemise võti. Minu hinnangul on Eesti kodanikud ühed paremini ühendatud maailmas. See annab neile juurdepääsu teabele, mis võib aidata parandada nende elu-olu. Eestis olles avaldas mulle enim muljet avaliku ja erasektori koostöö. Ka UNICEFis püüame leida uusi mooduseid erasektoriga koostööks, et kasutada andmeid laste aitamiseks. Rohkem muljeid Eestist leiab Christopher Fabiani blogiskandest.  
Loe edasi
E -riigi Akadeemia on toetanud järjepidevalt avatud demokraatiat, kodanike osalemise tugevdamist ja riigimehelikku valitsemist. Praxis kutsub rõõmuga laua taha E-riigi Akadeemia eksperdid, kui juttu tuleb infoühiskonna ja riigivalitsemise seostest, mis on meile ühiselt olulised teemad.
Loe edasi
E-valitsemine on meie tulevik ja see tulevik on juba käes! E-valitsemise arendamise protsessidesse kaasatud ja neid juhtivatele inimestele on väga oluline jagada omavahel kogemusi ja õppetunde. Seetõttu oleme tihedalt seotud E-riigi Akadeemiaga ja naudime nendega koostööd. Nende ulatuslik e-valitsemise kogemus aitab meil leida tee, kuidas teha e-valitsemisest igapäevaelu tööriist ka Gruusias.
Loe edasi
Eesti Idapartnerluse Keskus tänab E-riigi Akadeemiat koostöö eest e-partnerluse konverentsi korraldamisel. Konverents ühendas meie jaoks olulised prioriteedid - digitaalse arengu ja idapartnerluse. Konverentsil esitletud uuring andis täpse ja põhjaliku ülevaate küberturvalisuse ja e-demokraatia olukorrast idapartnerlusriikides. Eriti soovin välja tuua uuringu koostanud e-riigi akadeemia ekspertide pädevuse ja metoodilise lähenemise, mis hõlmas kõrgetasemeliste ekspertide ja otsustajatega tehtud intervjuusid ja nende analüüsi. Samuti hindan väga uuringu põhjal valminud soovitusi, mida idapartnerlusriigid saavad kasutada digitaalvaldkonna arendamisel.
Loe edasi
E-riigi Akadeemia roll Tartu kaasava eelarve sünni juures on väga oluline. Võib-olla poleks see teema Tartus üldse idanema hakanud ilma eGA-ta, kes oli meie jaoks esimene "sõnumitooja". Kristina Reinsalu tutvustas põhjalikult mujal maailmas kasutusel olevaid stsenaariume, aitas leida Tartule sobiva tee ning oli abiks ka siis, kui pilootprojekti toimumise järel kõvasti sarjata saime. Üheskoos hoidsime külma närvi, võtsime esimese aasta õppetundidest kõik, mis võtta annab, ja liikusime edasi.
Loe edasi
Täname E-riigi Akadeemiat olulist rolli mänginud nõustamise eest X-tee-laadse andmevahetuslahenduse Nam-Road arendamisel ja juurutamisel täismahus. Loodame, et Namiibia on avaliku sektori asutuste vahelise andmevahetuse käivitamisega eeskujuks teistele Aafrika riikidele.
Loe edasi
E-riigi Akadeemia (eGA) oli EL-i mestiprojekti ajal väga paindlik ja koostöövalmis. eGA vahendas meile valdkonna parimate teadmistega eksperte, kes tutvustasid meile e-valitsemise arendamise ja huvirühmade kaasamise parimaid tavasid. Lisaks sai Gruusia andmevahetusagentuur (DEA) kasulikku nõu Gruusia e-valitsemist reguleerivate seaduste vastavusse viimiseks Euroopa Liidu õigusaktidega. Mestimine osutus edukaks näiteks Eesti ekspertide teadmiste vahendamisest ja Gruusia ametnike valmisolekust võtta kasutusele ELiga kooskõlas olevad e-valitsemise strateegilised, õiguslikud ja koosvõime raamistikud.
Loe edasi
Pidevalt muutuvas maailmas on Eesti näiteks sellest, kuidas luua ühiskond, kus valitsus toetab oma kodanikke ja ettevõtjaid kaasaegseimate ja efektiivseimate teenustega. E-riigi Akadeemia põimib kokku juhtimise, IKT ja uue demokraatia. Nad tegelevad peamiselt avatud valitsemisega, milles läbipaistvus, efektiivsus ja muutus on terve ühiskonna aluseks ja sellest omakorda saab aluse silmapaistev tulevik. Eesti näide tõestab, et ka väikeriik suudab õige suhtumisega suuri asju korda saata ning et tõeline innovatioon on selles riigis alati teretulnud.  

Loe edasi
E-valitsemise koolitusel oli meie jaoks põnevaim teema Eesti andmevahetuskihi X-tee juurutamise kogemus ja selle kasutusvaldkonnad, sh ka andmete kogumine ja nende kvaliteet, andmekaitse, küberjulgeolek ja õiguslik raamistik. Koolitus oli väga kasulik! India valitsus on kujundamas oma riiklikku andmevahetuse arhitektuuri, mistõttu on selle valdkonna teadmus meile väga teretulnud. Saime häid teadmisi, mida püüame rakendada Indias, et parendada avalike e-teenuste pakkumist.  
Loe edasi

Uudised ja videod

Eesti tõusis riikide küberturvalisuse indeksis esimeseks
Eesti tõusis riikide küberturvalisuse indeksis esimeseks

25.09.2018
E-riigi Akadeemia koostatud riikide küberturvalisuse indeksis (NCSI) tõusis Eestiseisuga 25. september 2019 107 riigi hulgas esimeseks, edestades Prantsusmaa…
E-riigi Akadeemia koostatud riikide küberturvalisuse indeksis (NCSI) tõusis Eestiseisuga 25. september 2019 107 riigi hulgas esimeseks, edestades Prantsusmaa ja Saksamaa. Küberturvalisuse indeksi meeskonna juhi Raul…

Loe edasi

Ukraina 10 omavalitsuses alustatakse infosüsteemi rakendamisega
Ukraina 10 omavalitsuses alustatakse infosüsteemi rakendamisega

06.08.2018
Täna allkirjastasid Ukraina E-valitsuse Riiklik Agentuur, E-riigi Akadeemia ja kümme Ukraina omavalitsust partnerluslepingu, et alustada kaasaegse infosüsteemi Vulyk…
Täna allkirjastasid Ukraina E-valitsuse Riiklik Agentuur, E-riigi Akadeemia ja kümme Ukraina omavalitsust partnerluslepingu, et alustada kaasaegse infosüsteemi Vulyk rakendamist Ukraina avalikes teenuskeskustes. Lepingu allkirjastasid e-valitsuse agentuuri…

Loe edasi

eGA alustab koostööd Vietnami valitsusega
eGA alustab koostööd Vietnami valitsusega

18.07.2018
E-riigi Akadeemia (eGA)  ja Vietnami Rahvavabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja telekommunikatsiooni instituut (PTIT) allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, et alustada koostööd Vietnami…
E-riigi Akadeemia (eGA)  ja Vietnami Rahvavabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja telekommunikatsiooni instituut (PTIT) allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, et alustada koostööd Vietnami avalike teenistujate teadlikkuse tõstmiseks e-riigi ja selle…

Loe edasi

Testime infosüsteemi Ukraina teenuskeskustes
Testime infosüsteemi Ukraina teenuskeskustes

25.06.2018
Projekt EGOV4UKRAINE toetab kaasaegse infosüsteemi väljatöötamist Ukraina omavalitsuste teenuskeskustele (ASC), et suurendada keskuste töö kiirust kümme korda. Vulyki-nimelist…
Projekt EGOV4UKRAINE toetab kaasaegse infosüsteemi väljatöötamist Ukraina omavalitsuste teenuskeskustele (ASC), et suurendada keskuste töö kiirust kümme korda. Vulyki-nimelist infosüsteemi testitakse 10 teenuskeskuses kuni 2018. aasta…

Loe edasi

Aasta partner on Ukraina riiklik e-valitsemise agentuur
Aasta partner on Ukraina riiklik e-valitsemise agentuur

04.06.2018
Tänavu pälvis aasta partneri aunimetuse Ukraina riiklik e-valitsemise agentuur järjepideva tegevuse eest Ukraina e-valitsemise edendamisel keskvalitsuse tasandil. Välisminister…
Tänavu pälvis aasta partneri aunimetuse Ukraina riiklik e-valitsemise agentuur järjepideva tegevuse eest Ukraina e-valitsemise edendamisel keskvalitsuse tasandil. Välisminister Sven Mikser ja E-riigi Akadeemia arendusdirektor Hannes…

Loe edasi

Kuidas loodi e-Eesti?
Kuidas loodi e-Eesti?

Linnar Viik annab ülevaate teguritest, mis aitasid kaasa e-riigi tekkele Eestis üle 20 aasta tagasi. Video on inglise keeles.

Linnar Viik annab ülevaate teguritest, mis aitasid kaasa e-riigi tekkele Eestis üle 20 aasta tagasi. Video on inglise keeles.

Andrew Keen: Jääda inimeseks digiajastul
Andrew Keen: Jääda inimeseks digiajastul

Ettevõtja ja raamatu „How to fix the future“ autor räägib inimeste ja valitsuste ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest digiajastul. Video on inglise keeles.

Ettevõtja ja raamatu „How to fix the future“ autor räägib inimeste ja valitsuste ees seisvatest väljakutsetest ja võimalustest digiajastul. Video on inglise keeles.

Põnevaid seiku Eesti e-riigi algusest
Põnevaid seiku Eesti e-riigi algusest

E-riigi Akadeemia 15. aastapäevale pühendatud vestlusringis rääkisid Eesti e-riigi loomise võludest ja valudest Ahto Kalja, Urmas Kõlli, Ülo Jaaksoo ning Imre Siil.

E-riigi Akadeemia 15. aastapäevale pühendatud vestlusringis rääkisid Eesti e-riigi loomise võludest ja valudest Ahto Kalja, Urmas Kõlli, Ülo Jaaksoo ning Imre Siil.

E-riik aastal 2028
E-riik aastal 2028

IT-visionäär, E-riigi Akadeemia asutaja ja programmijuht Linnar Viik esitles oma visiooni riigi ja inimese vahelistest suhetest aastal 2028 E-riigi Akadeemia 15. aastapäevale pühendatud koosviibimisel.

IT-visionäär, E-riigi Akadeemia asutaja ja programmijuht Linnar Viik esitles oma visiooni riigi ja inimese vahelistest suhetest aastal 2028 E-riigi Akadeemia 15. aastapäevale pühendatud koosviibimisel.

E-riigi käsiraamat "e-Estonia. e-Governance in Practice"
E-riigi käsiraamat "e-Estonia. e-Governance in Practice"

Käsiraamat tutvustab Eesti digiühiskonna peamisi külgi ning selgitab, kuidas tehnoloogiad, seadusandlus, riigi juhtimine ning kodanike ja ettevõtete kaasatus teevad e-valitsemise võimalikuks. Raamat on ilmunud inglise ja vene keeles.

Käsiraamat tutvustab Eesti digiühiskonna peamisi külgi ning selgitab, kuidas tehnoloogiad, seadusandlus, riigi juhtimine ning kodanike ja ettevõtete kaasatus teevad e-valitsemise võimalikuks. Raamat on ilmunud inglise ja vene keeles.