fbpx

Digiarhitektuur

Eduka digiühiskonna selgrooks on kvaliteetne andmehaldus ja digiarhitektuur.

Õige tehnoloogia valimine ja selle süstemaatiline rakendamine on võtmeküsimuseks digivalitsemise arendamisel. Riigid, mis on kohe alguses loonud tugeva tehnoloogilise aluse, ehitavad oma digiriiki kiiremini ja jätkusuutlikumalt. Seda kinnitavad eGA laialdane nõustamiskogemus kui ka klientide lood.

Küberruum pakub rikkalikku tehnoloogiate ja tööriistade valikut, mida valitsused saavad kasutada strateegiliste poliitikavaldkondade, teenuste või protsesside digiteerimiseks. See valik peaks alati põhinema kontrollitud arhitektuursetel lahendustel, standarditel ja kokkulepetel, seal hulgas ka riikide vahel.

Tänu eGA ekspertide nõustamisele ja digiarhitektuuri alastele teadmistele saavad valitsused keskenduda peamisele, mida digilahendused võimaldavad – jätkusuutliku sotsiaalse ja majandusliku mõju saavutamisele.

Mida pakume?

eGA digi-arhitektid pakuvad ekspertteadmisi ja nõuandeid digivalitsemise struktuuri loomise ja koosvõime raamistike kasutamise kohta. Ennekõike saame aidata järgnevas:

  • riigis kehtivate õigusaktide, olemasolevate lahenduste ja organisatsioonilise keskkonna analüüs;
  • riikliku koosvõimeraamistiku loomine;
  • sobiva näidisarhitektuuri ja tehniliste lahenduste valimine;
  • digisiirde tegevuskava koostamine tehnoloogia kasutuselevõtuks ning tugi selle elluviimisel.