fbpx

Andmed ja teenused

Tõhus andmehaldus hoogustab digiteenuste arengut.

Valitsuste üks peamisi ülesandeid on pakkuda mugavaid ja tõhusaid avalikke teenuseid. IKT seda võimaldabki – mugavate, läbipaistvate ja proaktiivsete avalike teenuste kiiremat pakkumist.

eGA ekspertidel on teadmised paberkandjailt digitaalsetele andmekandjatele üleminekust, andmehaldusest, digiteenuste ümberkorraldamisest, proaktiivsete teenuste käivitamisest ja teenuste haldamisest. Kui valitsused kujundavad oma riigi avalikke teenuseid ümber digiteenusteks, on eGA ekspertide tugi hindamatu.

Kasutades eGA ekspertide teadmisi ja kogemusi, saavad valitsused nende ees seisvate ülesannetega paremini hakkama, optimeerides oma digiteenuseid ja pakkudes veelgi paremaid avalikke teenuseid, mis vastavad digiajastu kodanike muutunud vajadustele.

Mida pakume?
  • Ekspertsoovitused paberipõhistelt protsessidelt digilahendustele üleminekuks. Need tagavad sujuva ülemineku, kõrvaldades protsessi kitsaskohad ja parandades teenuste kvaliteeti.
  • Tõhus andmehaldus, mis tagab andmete terviklikkuse, turvalisuse ja nõuetelevastavuse. Andmete kasutamist optimeerides saavad valitsused teha teadlikke otsuseid ja parandada teenuste kvaliteeti.
  • Digiteenuste ümberkujundamine, kasutades uusi tehnoloogiaid ja kasutajakeskse disaini põhimõtteid. See toob kaasa sujuvamad protsessid, intuitiivsed kasutajaliidesed ja personaliseeritud kasutajakogemuse, suurendades üldist teenuste tõhusust.
  • Proaktiivne teenuste juurutamine andmeanalüütika ja automatiseerimise abil, mis võimaldab klientidele proaktiivseid personaliseeritud teenuseid pakkuda – tulemuseks on kodanike suurem rahulolu ja kaasatus.
  • Tipptasemel teenusehaldus, mis tagab teenuse tõhusa pakkumise ja juhtumite haldamise ning teenuse pideva täiustamise. See võimaldab valitsustel saavutada teenuste osutamisel tipptaset ja täita kodanike ootusi.