fbpx

DT4UA: Ukraina digisiirde toetus

Ukraina
Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
11/2022 - 04/2025
Eelarve
17 400 000 €
Projektijuht
Rahastajad
Euroopa Liit

Projektiga “DT4UA:Ukraina digisiirde toetus” jätkavad eGA eksperdid Ukraina digisiirde ja Euroopa Liidu (EL) digitaalse ühisturuga lõimumise toetamist. Tegevused on keskendunud avalike teenuste turvalisele ja tõhusale osutamisele ning kodanikele ja ettevõtetele parema juurdepääsu loomisele. Samuti toetab projekt sõjast tingitud vajaduste täitmist.  Lisaks töötatakse välja e-juhtumite haldamise süsteem, et võimaldada kriminaalasjade juhtimist ja menetlemist, sh sõjakuritegude menetlemist.
Projekt viiakse ellu koostöös Ukraina digiministeeriumi ja teiste riigiasutustega.

 

Projekt keskendub neljale prioriteetsele valdkonnale

 • Avalike e-teenuste ja seda toetava ökosüsteemi jätkusuutlik arendamine
 • Andmevahetuse parandamine registrite ja riigiasutuste vahel
 • Ukraina elektroonilise identifitseerimise taristu ühtlustamine ELi standarditega
 • Kriminaalasjade menetlemine parendamine e-asjade haldussüsteemi loomise abil
Mida soovime saavutada?
 • Avalike e-teenuste ja seda toetava ökosüsteemi jätkusuutlik arendamine Projekti raames arendatakse portaalile Diia ja mobiilirakendusele digiteenuseid ning erinevaid teenuseid koondavaid digiteenuseid näiteks sõjaveteranidele toetuste taotlemine, jms. Lisaks luuakse projektiga Diia kompetentsikeskus. Kompetentsikeskus toetab Ukraina riigiasutusi digiteenuste arendamisel, juhtides digiteenuste kujundamise ja arendamise protsesse. Avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks kaasajastab projekt Vulyk infosüsteemi ja juurutab selle Diia keskustes (ASC).

 

 • Andmevahetuse parandamine registrite ja riigiasutuste vahel
  Projekti käigus uuendatakse Trembita andmevahetusplatvorm Trembita 2.0-ks, arendatakse Trembita teenuseid ning parandatakse kriitiliste registrite kvaliteeti ja turvalisust, eriti seoses sotsiaalteenuste osutamisega. Trembita süsteem toimib kodanikele suunatud digiteenuste selgroona, tagades asutuste elektrooniliste registrite vahelise teabevahetuse. Projekt suurendab süsteemiga ühendatud elektrooniliste registrite ja andmebaaside arvu ja nendevahelist andmevahetust.

 

 • Ukraina elektroonilise identifitseerimise infrastruktuuri ühtlustamine ELi standarditega
  Projekt loob tehnilised eeldused Ukraina usaldusteenuste (digitaalne identiteet ja digitaalallkiri) tunnustamiseks EL riikides. See on eriti oluline Ukraina pagulaste jaoks ELis ja ettevõtete jaoks mõlemas riigis. Ülesanne hõlmab eIDAS 2.0 regulatsiooni ja tehniliste nõuete, sealhulgas ELi digiidentiteeditaskuga (Digital Identity Wallet) ühilduvate lahenduste, juurutamist Ukrainas.

 

 • Kriminaalasjade menetlemise parendamine e-asjade haldussüsteemi abil
  Projektis töötatakse välja ja juurutatakse e-juhtumite haldussüsteem ning tagatakse selle turvaline ja ohutu töö. E-asjade haldussüsteem võimaldab Ukraina peaprokuratuuril kriminaalasju tõhusamalt, tõhusamalt ja läbipaistvamalt menetleda. Muude ülesannete hulgas rakendatakse e-juhtumite haldussüsteemi Ukraina sõjakuritegude menetlemisel.