fbpx
Meist

E-riigi Akadeemia (eGA) on sõltumatu missioonipõhine sihtasutus, mille kutsusid 2002. aastal ellu ÜRO arenguprogrammAvatud Ühiskonna Instituut  ning Eesti Vabariigi Valitsus.

eGA aitab avaliku sektori organisatsioonidel ja vabaühendustel luua ja arendada jätkusuutlikku ja tõhusat e-riiki ning parendada demokraatlikke protsesse. Koostöös IT-ettevõtetega aitab eGA e-lahendusi ka juurutada.

eGA on teinud koostööd enam kui 230 organisatsiooniga enam kui 130 riigist ja regioonist. Mängime olulist rolli e-valitsemise ja digimuutuste poliitika kavandamisel ja rakendamisel, sealhulgas organisatsioonide moodustamisel, kes juhivad riigi koostalitlusvõime väljatöötamist ning loovad sellega seotud õiguslikku ja tehnilist raamistikku.

Akadeemial on rikkalikud e-valitsemise arendamise kogemused siirdeühiskondades, eriti Ida- ja Kesk-Euroopa, Aasia ja Aafrika riikides, kuid koostööd oleme teinud ka Euroopa Liidu riikidega, sealhulgas Austria, Belgia, Fääri saarte (Taani), Soome, Saksamaa ja Madalmaadega. Eestis on akadeemia fookus avatud valitsemise arendamisel nii valitsuse kui omavalitsuse tasandil.

eGA projektijuhtimine, koolitus- ja nõustamisteenused omavad ISO 9001:2015 sertifikaati. Loe sellest lähemalt siit.

eGA on läbinud ka Euroopa Komisjon hindamise (pillar assessment) ning tunnistatud sobivaks partneriks, kellele usaldada ELi rahastuse rakendamine.

eGAl on kaks tütarettevõtet: eGA for the Caribbean  (EGA4C) ja Digital Governance Academy Asia-Pacific (D-GAP).

eGA on rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist suunava Secure Identity Alliance nõuandev vaatleja, GFCE (The Global Forum of Cyber Expertise) partner, on Arengukoostöö Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu ja EISA (Eesti Infoturbe Liidu) liige. Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit ja mitmekesisuse kokkulepet.

Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel BDO Eesti AS.

Oleme teinud koostööd enam kui 230 organisatsiooniga 132 riigist
Vaata kaarti
Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Suurendame ühiskondade konkurentsivõimet digisiirde, avatuse ja läbipaistvuse abil. 

Sel eesmärgil analüüsime e-riigi alast teavet, loome teadmisi e-valitsemise ja digisiirde kohta ning levitame üle maailma parimat Eesti ja rahvusvahelist kogemust.

Visioon

E-riigi Akadeemia on juhtiv ühiskondade digisiirde  nõustamiskeskus maailmas.

Loe lähemalt: E-riigi Akadeemia strateegia 2020 – 2025 (inglise keeles).

Väärtused

 • Teadmised. Meie eksperdid ja partnerid omavad pikaajalist e-valitsemise juurutamise kogemust Eestis ja mujal maailmas ning jagavad oma praktilisi kogemusi.
 • Sõltumatus. Jagame oma nõuandeid sõltumata poliitilistest ja majanduslikest huvirühmadest ja tehnoloogiapartneritest.
 • Kliendikesksus. Kuulame tähelepanelikult ja õpime tundma iga riigi olukorda. Läheneme strateegiliselt ning soovitame sobivaimat lahendust, mida saab praktikas rakendada.
 • Mõju. Püüame tagada, et meie tegevusel on ühiskonnale pikaajaline mõju. Parimate tulemuste saavutamiseks pingutame ühiselt, et tööd oleks tehtud õigeaegselt ja kvaliteetselt.
 • Kestlikkus. Töötame selle nimel, et meie tegevuse tulemused kestaksid ajas ning vähendaksid üldist keskkonnajalajälge.
 • Austus. Väärtustame mitmekesisust ning kohtleme oma töötajaid, partnereid ja sidusrühmi võrdselt.
Korruptsiooni ennetamine

E-riigi Akadeemia on sihtasutus, mille üks peamisi väärtusi on sõltumatus. E-riigi Akadeemia juhatus tegeleb järjepidevalt organisatsioonis korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise ja järelevalvega ning teadlikkuse tõstmisega, et hoida ära ebapiisavast töökorraldusest või inimeste hooletusest tekkivaid korruptsiooniohtlikke olukordi.

Peamised meetmed korruptsiooni ennetamiseks on:

 • töötajate iga-aastaste majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine,
 • kohustuslik kõrvaltegevusest teavitamine,
 • otsuste tegemisest taandamine,
 • üle 100-euroste kingituste kohustuslik deklareerimine, kusjuures neist tuleb kas keelduda või need anda üldkasutusse.

Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks korraldab juhatus vähemalt kord aastas teavitus- ja/või koolitustegevusi.

Korruptsiooniohtliku olukorra või selle eelduste tuvastamisel palume sellest meid informeerida ühel järgmistest viisidest:

 • saates meili info@ega.ee
 • helistades eGA üldtelefonile +372 663 1500
 • anonüümseid sõnumeid on võimalik saata eGA veebilehe”Võta ühendust” vormi kaudu.

Pöördumine edastatakse vastavalt teate sisule kas riskijuhile, juhtkonnale, nõukogule (vastavalt sellele, keda teade ei puuduta). Pärast teate läbivaatamist ja analüüsimist informeerib riskijuht, juhtkond või nõukogu teate saatjat tulemustest. Juhul kui teade oli anonüümne, on eGA juhtkonnal võimalik avalikustada analüüsi tulemused eGA veebilehel.

Hangete kord

Sellelt lehelt leiate infot E-riigi Akadeemia (eGA) hangete läbiviimise kohta.

eGA ei ole hankija, kuid kohaldame oma hangetel riigihangete seaduse põhimõtteid ja nõudeid ning arvestame riigihangete vaidlustuskomisjoni, Eesti kohtute ning Euroopa Liidu Kohtu tõlgenduspraktikaga, et tagada hangete läbipaistvus, konkurentsi tõhus kasutamine ja turuosaliste võrdne kohtlemine. Meie rahastajad võivad ette näha ka rangemaid ja spetsiifilisemaid nõudeid, mida kajastame oma hangete tingimustes.

Ootame teid osalema meie hangetel!

eGA toimunud ja toimuvate hangete kohta leiate infot siit: riigihanked.riik.ee

eGA hangetel osalemise õppevideo

Riigihangete registri üldine ülevaade

Riigihangete registri tutvustus pakkujale