fbpx
eGA

E-riigi Akadeemia (eGA) on rahvusvaheline oivakeskus, mis aitab suurendada ühiskondade heaolu ja avatust digisiirde abil.

Kannustatuna eGA missioonist, on eGA eksperdid alates 2002. aastast teinud koostööd enam kui 290 organisatsiooni ja 143 riigiga, arendades edukaid digitaalseid ühiskondi, mis parendavad kodanike elu, tugevdavad majandust ning tagavad läbipaistva, demokraatliku ja tõhusa riigijuhtimise. eGA meeskonnal on rikkalikud e-valitsemise arendamise kogemused siirdeühiskondades, eriti Ida- ja Kesk-Euroopa, Aasia, Aafrika ja Kesk-Ameerika riikides.

 

Tutvu eGA projektidega!

eGA meeskonna tuumiku moodustavad Eesti ja Ukraina e-riigi arhitektid ja ülesehitajad. 2024. aastal töötab eGA-s üle 100 meeskonnaliikme.

 

Tutvu eGA meeskonnaga!

 

Lisaks meeskondadele Eestis, Ukrainas ja Serbias on eGA-l tütarettevõte Jamaical (eGA for the Caribbean Ltd (EGA4C)).

 

eGA teenused hõlmavad digisiirde peamisi valdkondi, pakkudes väärtuslikku abi avaliku sektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele digimuutuste juurutamise igas etapis.

 

Tutvu eGA teenustega!

 

Kübervastupidavuse tugevdamine on muutunud ülioluliseks paljude riikide jätkusuutliku kasvu ja julgeoleku tagamisel. Sellega kaasneb vajadus usaldusväärse tööriista järele, mis aitaks mõõta ja arendada riiklikku küberturvalisuse võimekust. Riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI) juhendab riike tegelema küberkaitsevõime parandamisega, et aidata kaasa usaldusväärsete infoühiskondade loomisele. NCSI on ka dünaamiline andmebaas koos avalikult kättesaadavate tõendusmaterjalidega.

 

Tutvu NCSI-ga!

 

Alates 2015. aastast on eGA korraldanud e-valitsemise konverentsi (e-Governance Conference), kus igal aastal osaleb üle 400 digimuutuste eestvedaja ja eksperdi enam kui 50 riigist.

 

Külasta e-Governance Conference’i!

 

Soovides tagada kvaliteetse teenuse pakkumist, omavad eGA projektijuhtimine, koolitus- ja nõustamisteenused ISO 9001:2015 sertifikaati. Loe sellest lähemalt siit. eGA on läbinud ka Euroopa Komisjon hindamise (pillar assessment) ning tunnistatud usaldusväärseks partneriks Euroopa Liidu mahukate digiprojektide elluviimiseks.

 

Partnerlused

eGA on teinud edukat koostööd selliste rahastajatega nagu Euroopa Liit, USAID, Maailmapank, UNDP, SIDA, EBRD, ESTDEV ja paljud teised. Riikide kübertuvalisuse suurendamiseks teeb eGA koostööd ka ENISA, GFCE ja NATO-ga.

eGA on rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist suunava Secure Identity Alliance nõuandev vaatleja, GFCE (The Global Forum of Cyber Expertise) partner, on Arengukoostöö Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu, EISA (Eesti Infoturbe Liidu) ja ITLi liige.

Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit ja mitmekesisuse kokkulepet.

Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel KMPG Baltic.

 

E-riigi Akadeemia Põhikiri

eGA meeskond on teinud koostööd enam kui 290 organisatsiooniga 143 riigist
Vaata kaarti
Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Suurendame ühiskondade heaolu ja avatust 

eGA missioon on suurendada ühiskondade heaolu ja avatust digisiirde abil.  Sel eesmärgil analüüsime e-riigi alast teavet, loome teadmisi e-valitsemise ja digisiirde kohta ning levitame üle maailma parimat Eesti ja rahvusvahelist kogemust.

Visioon

E-riigi Akadeemia on ühiskondade digisiirde juhtiv oivakeskus maailmas.

Loe lähemalt: E-riigi Akadeemia strateegia 2020 – 2025 (inglise keeles).

Väärtused

  • Teadmised. Meie eksperdid ja partnerid omavad pikaajalist e-valitsemise juurutamise kogemust Eestis ja mujal maailmas ning jagavad oma praktilisi kogemusi.
  • Sõltumatus. Jagame oma nõuandeid sõltumata poliitilistest ja majanduslikest huvirühmadest ja tehnoloogiapartneritest.
  • Kliendikesksus. Kuulame tähelepanelikult ja õpime tundma iga riigi olukorda. Läheneme strateegiliselt ning soovitame sobivaimat lahendust, mida saab praktikas rakendada.
  • Mõju. Püüame tagada, et meie tegevusel on ühiskonnale pikaajaline mõju. Parimate tulemuste saavutamiseks pingutame ühiselt, et tööd oleks tehtud õigeaegselt ja kvaliteetselt.
  • Kestlikkus. Töötame selle nimel, et meie tegevuse tulemused kestaksid ajas ning vähendaksid üldist keskkonnajalajälge.
  • Austus. Väärtustame mitmekesisust ning kohtleme oma töötajaid, partnereid ja sidusrühmi võrdselt.
Korruptsiooni ennetamine

E-riigi Akadeemia on sihtasutus, mille üks peamisi väärtusi on sõltumatus. E-riigi Akadeemia juhatus tegeleb järjepidevalt organisatsioonis korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise ja järelevalvega ning teadlikkuse tõstmisega, et hoida ära ebapiisavast töökorraldusest või inimeste hooletusest tekkivaid korruptsiooniohtlikke olukordi.

Peamised meetmed korruptsiooni ennetamiseks on:

  • töötajate iga-aastaste majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine,
  • kohustuslik kõrvaltegevusest teavitamine,
  • otsuste tegemisest taandamine,
  • üle 100-euroste kingituste kohustuslik deklareerimine, kusjuures neist tuleb kas keelduda või need anda üldkasutusse.

Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks korraldab juhatus vähemalt kord aastas teavitus- ja/või koolitustegevusi.

Korruptsiooniohtliku olukorra või selle eelduste tuvastamisel palume sellest meid informeerida ühel järgmistest viisidest:

Pöördumine edastatakse vastavalt teate sisule kas riskijuhile, juhtkonnale, nõukogule (vastavalt sellele, keda teade ei puuduta). Pärast teate läbivaatamist ja analüüsimist informeerib riskijuht, juhtkond või nõukogu teate saatjat tulemustest. Juhul kui teade oli anonüümne, on eGA juhtkonnal võimalik avalikustada analüüsi tulemused eGA veebilehel.

Hangete kord

Sellelt lehelt leiate infot E-riigi Akadeemia (eGA) hangete läbiviimise kohta.

eGA ei ole hankija, kuid kohaldame oma hangetel riigihangete seaduse põhimõtteid ja nõudeid ning arvestame riigihangete vaidlustuskomisjoni, Eesti kohtute ning Euroopa Liidu Kohtu tõlgenduspraktikaga, et tagada hangete läbipaistvus, konkurentsi tõhus kasutamine ja turuosaliste võrdne kohtlemine. Meie rahastajad võivad ette näha ka rangemaid ja spetsiifilisemaid nõudeid, mida kajastame oma hangete tingimustes.

Ootame teid osalema meie hangetel!

eGA toimunud ja toimuvate hangete kohta leiate infot siit: riigihanked.riik.ee

eGA hangetel osalemise õppevideo

Riigihangete registri üldine ülevaade

Riigihangete registri tutvustus pakkujale

Aastaraamatud