fbpx

E-riigi Akadeemia on sõltumatu missioonipõhine sihtasutus, mille kutsusid 2002. aastal ellu ÜRO arenguprogrammAvatud Ühiskonna Instituut  ning Eesti Vabariigi Valitsus. Me loome ja edastame teadmisi ja parimaid praktikaid e-valitsemise, e-demokraatia ja riikliku küberturvalisuse valdkonnas.

Akadeemia koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte ja ametnikke digipöörde elluviimises, et muuta riigijuhtimist arukamaks, jätkusuutlikumaks ja tõhusamaks ning parendada demokraatlikke protsesse. Koostöös IT-ettevõtetega aitab akadeemia välisriikide valitsustel e-lahendusi juurutada.

E-riigi Akadeemia projektijuhtimine, koolitus- ja nõustamisteenused omavad ISO 9001:2015 sertifikaati. Loe sellest lähemalt siit.

E-riigi Akadeemia on teinud koostööd enam kui 200 organisatsiooniga ning koolitanud 5500+ ametnikku enam kui 130 riigist ja regioonist. Mängime olulist rolli e-valitsemise ja digimuutuste poliitika kavandamisel ja rakendamisel, sealhulgas organisatsioonide moodustamisel, kes juhivad riigi koostalitlusvõime väljatöötamist ning loovad sellega seotud õiguslikku ja tehnilist raamistikku.

Akadeemial on rikkalikud e-valitsemise arendamise kogemused siirdeühiskondades, eriti Ida- ja Kesk-Euroopa, Aasia ja Aafrika riikides, kuid koostööd oleme teinud ka Euroopa Liidu riikidega, sealhulgas Austria, Belgia, Fääri saared (Taani), Soome, Saksamaa, Kreeka, Holland, Portugal ja Hispaaniaga. Eestis on akadeemia fookus avatud valitsemise arendamisel nii riigi kui omavalitsuse tasandil.

E-riigi Akadeemia on rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist suunava Secure Identity Alliance nõuandev vaatleja ning kuulub Arengukoostöö Ümarlauda ja on Vabaühenduste Liidu liige. Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit.

Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel KPMG Baltics.

 

Ülevaade E-riigi Akadeemia tegevustest aastal 2018

Missioon

Ehitame ja arendame avatud infoühiskondi. 

E-riigi Akadeemia aitab valitsustel suurendada valitsemise tõhusust ja jätkusuutlikkust ning parendada demokraatlikke protsesse. Selleks analüüsime ja loome teavet e-valitsemise kohta ning levitame parimat Eesti ja rahvusvahelist kogemust üle maailma.

Visioon

E-riigi Akadeemia on juhtiv e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskus maailmas.

Väärtused

  1. Sõltumatus. Me ei sõltu ühestki poliitilisest ega majanduslikust huvirühmast.
  2. Isiklik kogemus. Meie eksperdid ja partnerid omavad pikaajalist kogemust e-valitsemise juurutamisest Eestis ja mujal maailmas ning räägivad oma lugusid.
  3. Me oleme avatud meelega ja õppimisvõimelised. Me jagame parimaid kogemusi ja õppetunde.
  4. Paindlikkus ja praktilisus. Me arvestame sihtriikide eripäradega ja pakume rakendatavaid lahendusi.
  5. Teeme koostööd ettevõtetega, ent ei propageeri ühtegi kindlat tehnilist platvormi ega pakkujat. Soovitame igale kliendile lahendusi, mis vastavad kõige paremini nende vajadustele ja võimalustele.
  6. Me teeme oma projekte väga hästi. Me pingutame ühiselt, et tööd oleks tehtud õigeaegselt ja kvaliteetselt.
  7. Kohtleme kõiki inimesi austusega, väärtustame oma töötajaid ja edendame positiivset töökeskkonda.

Strateegia

E-riigi Akadeemia strateegia_2019 – 2023

Põhikiri

E-riigi Akadeemia Põhikiri