fbpx

Elektrooniline identiteet Küprosele

Alates 2016 . aastast on E-riigi Akadeemia ja Küprose Vabariik teinud koostööd, et luua Küprosele riiklik digitaalse identiteedi (eID) ja elektroonilise allkirja lahendus. Tegevus on kooskõlas ELi digitaalse ühisturu kavatsustega. Projekt algatati lähtuvalt vastastikuse mõistmise memorandumist, mille Eesti ja Küprose peaministrid allkirjastasid jaanuaris 2016.

E-riigi Akadeemia toetas elektroonilise identiteedi (e-ID) kontseptsiooni väljatöötamist, põhjalikku kavandamist ja rakendamist Küprosel, tuginedes Eesti kogemusele. Kahe aasta jooksul kujundas meeskond arusaama organisatsioonilisest struktuurist ja asjaomaste osapoolte rollidest, vajalikust õigusraamistikust ja e-ID taristuga seotud põhistandarditest, mis on vastavuses ELi e-IDAS eeskirjadega ning mida kasutavad era- ja avaliku sektori asutused.