fbpx

Elektrooniline identiteet Küprosele

Küpros
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Küpros
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2016 - 02/2018
Projektijuht

Alates 2016. aastast on E-riigi Akadeemia ja Küprose Vabariik teinud koostööd, et luua riiklik digitaalse identiteedi (eID) ja elektroonilise allkirja lahendus Küprose jaoks. Tegevus on kooskõlas ELi digitaalse ühisturu kavatsustega. Projekti alguseks oli vastastikuse mõistmise memorandum, mille Eesti ja Küprose peaministrid allkirjastasid jaanuaris 2016.

Viimase kahe aasta jooksul on projektimeeskond ette valmistanud digitaalse identiteedi kontseptsiooni ja ettevalmistanud digitaalse identiteedi juurutamise kava.

Projekti kaasati mitmed dokumentide väljastamise ja rahvastikuregistri eest vastutavate riigiasutuste ja IKT-osakondade esindajad, samuti juhtivad pangad ja telekomiettevõtted.

 

Projekti tulemused:

•  analüüs, mis sisaldab eID rakendamise eeltingimusi, rahvastikuregistri süsteemi analüüsi, eID võimalusi ja funktsioone (nt kaardipõhine, SIM-põhine, pilve-põhine jne) ning olemasolevaid usaldusteenuseid ja digitaalallkirja lahendusi;
• tarnijatele esitatavate nõuete loetelu koostamine, arvestades turul olemasolevate lahendustega;
• era- ja avaliku sektori osapoolte kaasamine ja nende rollide määratlemine;
• reguleeriva raamistiku ja eID teadlikkuse kasvatamise tegevuste soovituste koostamine;
• võimalike tarnijate kaardistus;
• toetus hanke dokumentide ja ajakava koostamisel.