fbpx

Andmevahetuslahenduse Trembita juurutamine Ukrainas

Mitu päeva kulub, et asutada Ukrainas ettevõtte? Või uuendada juhiluba? Kõikide vajalike dokumentide ja tõendite kogumiseks läheb vähemalt nädal, kui mitte rohkem. Turvaline andmevahetuslahendus Trembita toetab Ukraina haldusprotsesse, võimaldades valitsusasutuste vahel turvalist andmevahetust, ning muudab ühekordsuse (once only) põhimõtte Ukrainas tegelikkuseks, võimaldades ametiasutustel taaskasutada ja vahetada andmeid teiste asutustega.

Ukraina on siiani suurim riik, kus on rakendatud Eestis väljatöötatud ja kõikidele Euroopas kehtivatele õigus- ja tehnoloogilistele nõuetele vastav lahendus. Trembita vabastab Ukraina kodanikud ja ettevõtjad kohustusest hankida ja esitada paberil tõendeid ja dokumente.

„Trembita annab Ukrainale kauaoodatud võimaluse saada lahti bürokraatiast ja „koridorikorruptsioonist“ ning loob kodanikele võimaluse suhelda riigiga otse. Trembita jooksutab andmeid, mitte inimesi, ning on aluseks e-teenuste loomisele ja pakkumisele,“ ütles Ukraina Riikliku E-valitsuse Agentuuri juht Oleksandr Ryzhenko.

Ryzhenko sõnul muudavad e-teenused Ukraina majandust, suurendavad riigi konkurentsivõimet ja annavad kodanikele vabaduse kasutada avalikke teenuseid ööpäev läbi sõltumata nende asukohast.

Lisaks e-teenuste arendamisele kasutatakse Trembitat ka avalike teenuste osutamisel Ukraina väiksemates avalikes teenuskeskustes, mis on rajatud U-LEAD programmi raames. Teenuskeskused saavad Trembita abil juurdepääsu riiklikele registritele, parendades seeläbi teenuse osutamise kiirust ja kvaliteeti.

Andmevahetuslahendus rakendatakse 2018. aasta lõpuks. Lahendust Trembita arendatakse ja juurutatakse Ukrainas projekti EGOV4UKRAINE raames, mida rahastab Euroopa Liidu U-LEAD programm.