fbpx

U-LEAD toetusprojekt EGOV4UKRAINE

Ukraina
Nutikas valitsemine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
11/2016 - 06/2021
Eelarve
9 381 649 €
Projektijuht
Partnerid

 

 

Rahastajad

 

 

Projekti EGOV4UKRAINE eesmärk on parandada avalike teenuste pakkumist veebi teel ja ka Ukraina omavalitsuste teenuskeskustes, arendades teenuskeskuste valmidust vahetada infot riiklike registritega ja luues tingimused e-teenuste arendamiseks. Projekti käigus juurutatakse andmevahetusplatvorm andmete turvaliseks vahetuseks riigiasutuste vahel ning infosüsteem avalike teenuskeskuste tarbeks.

Projekt on osaks Ukraina detsentraliseerimist toetavast programmist U-LEAD, mille eesmärgiks on toetada läbipaistvat, vastutustundlikku ja avatud valitsemist.

U-LEAD on Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide Eesti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Sloveenia ühisrahastustegevus, mis vältab aastatel 2016 – 2021.

Projekti jooksul teeme järgmisi tegevusi:

1) arendame tervikliku ja tõhusa IKT arhitektuur, et toetada koostöös keskvalitsuse asutustega kohalikke omavalitsusi detsentraliseeritud avalike teenuste pakkumisel;

2) arendame infosüsteemi, mis toetavad andmete vahetamist ja e-teenuste osutamist; arendatavad süsteemid on: a. valitsuse koosvõimelahendus; b. virtuaalsed töökohad teenuskeskuste ametnikele ja teised IKT-lahendused teenuskeskuste ametnikele ; d. identifitseerimis- ja autoriseerimislahendused teenuskeskuste ametnikele, sh monitoorimis- ja tugikeskuse tööriistad;

3) toetame teenuskeskustes esimeste administratiivsete teenuste arendamist;

4) koolitame teenuskeskuste avalikke teenistujaid kasutama IKT-vahendeid ja lahendusi;

5) tõstame keskvalitsuse IKT-spetsialistide suutlikkust lihtsustada ja ümber kujundada asjaajamise protsesse;

6) toetame võrgustumist ja teadmistevahetust teenuskeskuste ja kohalike omavalitsuste IKT töötajate vahel;

7) toetame U-LEAD projekti tegevusi, töötades välja e-teenuste osutamise standardid ja miinimumnõuded;

8) koordineerime e-valitsemise alast infovahetust ja projekti tegevusi sidusrühmade ja rahastajate vahel.