fbpx

U-LEAD toetusprojekt EGOV4UKRAINE

Projekti eesmärk on parandada avalike teenuste pakkumist Ukraina omavalitsustes, arendades teenuskeskuste valmidust riiklike keskregistritega infovahetuseks ja seeläbi e-teenuste osutamiseks. Projekti käigus juurutatakse andmevahetuslahendus ning infosüsteem avalike teenuskeskuste tarbeks.

Projekt on osaks Ukraina detsentraliseerimist toetavast programmist U-LEAD, mille eesmärgiks on toetada läbipaistvat, vastutustundlikku ja avatud valitsemist.

U-LEAD on Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide Eesti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Taani ühisrahastustegevus, mis vältab aastatel 2016 – 2020.

 

1) arendada terviklik ja tõhus IKT arhitektuur, et toetada koostöös keskvalitsuse asutustega kohalikke omavalitsusi detsentraliseeritud avalike teenuste pakkumisel;

2) arendada infosüsteeme, mis toetavad andmete vahetamist ja e-teenuste osutamist;

3) arendatavad süsteemid on: a. valitsuse koosvõimelahendus; b. virtuaalsed töökohad teenuskeskuste ametnikele; c. dokumendihaldussüsteem ja teised IKT lahendused teenuskeskuste ametnikele ; d. Identifitseerimis- ja autoriseerimislahendused teenuskeskuste ametnikele, sh monitoorimis- ja tugikeskuse tööriistad;

4) toetada teenuskeskustes esimeste administratiivsete teenuste arendamist;

5) koolitada teenuskeskuste avalikke teenistujaid kasutama IKT-vahendeid ja lahendusi;

6) tõsta keskvalitsuse IKT spetsialistide suutlikkust lihtsustada ja ümber kujundada asjaajamise protsesse;

7) toetada võrgustumist ja teadmistevahetust teenuskeskuste ja kohalike omavalitsuste IKT töötajate vahel;

8) toetada U-LEAD projekti tegevusi, töötades välja e-teenuste osutamise standardid ja miinimumnõuded;

9) koordineerida e-valitsemise alast infovahetust ja projekti tegevusi sidusrühmade ja rahastajate vahel.

Infosüsteemi “Vulyk” tutvustav video (ukraina keeles)

Infostüsteemi ‘Vulyk’ tutvustus (ukraina keeles)

Visual-Report 2018 – 2019 (in English)  

Visual Report 2018 – 2918 (in Ukrainian)

Andmevahetusplatvormi ‘Trembita’ tutvustav video (inglise keeles)

Andmevahetusplatvormi *Trembita’ tutvustav trükis

Riigid

Ukraina

Valdkonnad

Tark valitsemine

Kestus

11/2016 - 10/2020

Eelarve

9 381 649 €

Projektijuht

Mari Pedak

Partnerid

Ukraina e-valitsemise agentuur

Kodulehekülg

http://decentralization.gov.ua/