fbpx

U-LEAD toetusprojekt EGOV4UKRAINE

Ukraina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
11/2016 - 08/2021
Eelarve
9 381 649 €
Projektijuht
Partnerid

Rahastajad

Projekt EGOV4UKRAINE lõi aluse digimuutuste kiirendamiseks Ukrainas, arendades ja juurutades andmevahetusplatvormi Trembita ning infosüsteemi Vulyk.

Trembita tagab suhtluse ja turvalise andmevahetuse riiklike registrite ja infosüsteemide vahel, luues aluse e-teenuste arendamiseks Ukraina kodanikele ja ettevõtetele.

Projekti tulemusena ühendab Trembita enam kui 80 Ukraina ametiasutust ja kohalikku omavalitsust, olles populaarseimate e-teenuste aluseks. Lisaks kasutab üle 250 Ukraina kohaliku omavalitsuse teeninduskeskuse Vulyk infosüsteemi, mis on ühendatud Trembita vahendusel riiklike registritega. Tänu sellele ühendusele saavad teeninduskeskused teenindada kodanikke kiiremini ja korrektsemalt.

Projekt oli osa Ukraina haldusreformi toetamise programmist, mida rahastasid EL ja selle liikmesriigid Rootsi, Taani, Eesti, Saksamaa, Poola, Rootsi ja Sloveenia “U-LEAD with Europe” raames aastatel 2016 – 2021.

Vaata projekti ülevaadet! (Video on inglise ja vene keeles)

Projeki tegevused

Projekti jooksul tegime järgmisi tegevusi:

1) arendasime tervikliku ja tõhusa IKT arhitektuuri, et toetada koostöös keskvalitsuse asutustega kohalikke omavalitsusi avalike teenuste pakkumisel;

2) arendasime andmevahetusplatvormi Trembita ja infosüsteemi Vulyk kohalike omavalitsuste teeninduskeskustele

3) aitasime arendada teeninduskeskuste esimesi teenuseid;

4) koolitasime teeninduskeskuste töötajaid kasutama IKT-vahendeid ja lahendusi;

5) parandasime keskvalitsuse IKT-spetsialistide suutlikkust kohaldada asjaajamisprotsesse digikanalite nõuetele vastavaks ja teha avalike e-teenuste kasutamine lihtsamaks;

6) toetasime võrgustumist ja teadmiste vahetust teenuskeskuste ja kohalike omavalitsuste IKT- töötajate vahel;

7) toetasime U-LEAD projekti tegevusi, töötades välja e-teenuste osutamise standardid ja miinimumnõuded;

8) koordineerisime e-valitsemise alast infovahetust ja projekti tegevusi sidusrühmade ja rahastajate vahel.