fbpx

Avalike teenuste osutamine Ukrainas

E-riigi Akadeemia arendas ja juurutas EGOV4Ukraine projekti raames Ukraina avalikele teenuskeskustele kaasaegse infosüsteemi Vulyk, et toetada avalike teenuste osutamist Ukraina omavalitsustes (hromadad) ning muuta avalike teenusekeskuste töö kümme korda kiiremaks.

2020. aasta lõpuks võetakse Vulyk kasutusele kuni 600 Ukraina väiksemas teenuskeskuses. Vulyk on tõhus vahend teenuskeskuste haldusmenetluse automatiseerimiseks. Selle abil paraneb haldusteenuste kvaliteet ja kättesaadavus, vähenevad paberdokumentidega seotud kulud ja tagatakse teabe usaldusväärne säilitamine ja kaitse.