fbpx

E-riigi Akadeemia arendas ja juurutas U-LEADi programmi EGOV4Ukraine projekti raames Ukraina avalikele teenuskeskustele kaasaegse infosüsteemi Vulyk, et toetada avalike teenuste osutamist Ukraina omavalitsustes (hromadad) ning muuta avalike teenusekeskuste töö kümme korda kiiremaks.

2020. aasta lõpuks võetakse Vulyk kasutusele enam kui 400 Ukraina väiksemas teenuskeskuses. Vulyk on tõhus vahend teenuskeskuste haldusmenetluse automatiseerimiseks. Selle abil paraneb haldusteenuste kvaliteet ja kättesaadavus, vähenevad paberdokumentidega seotud kulud ja tagatakse teabe usaldusväärne säilitamine ja kaitse. Vulyk erineb teistest süsteemidest selle poolest, et annab juurdepääsu avalikes registrites olevatele andmetele ning vahetab andmeid andmevahetuslahenduse Trembita kaudu. See võimaldab kiirendada Ukraina elanikele ja juriidilistele isikutele haldusteenuste osutamist.