fbpx

E-riigi Akadeemia juhib Ukraina teenusekeskuste e-teenuste arendamist

06.12.2016

E-riigi Akadeemia juhtimisel luuakse järgneva kahe aasta jooksul Ukrainas andmevahetus- ja infosüsteem, millega Ukraina omavalitsuste kuni 600 teenuskeskust saavad osutada elanikele kaasaegseid avalikke teenuseid, vahetades selleks infot riiklike keskregistritega.

Projekti maksumus on 5,7 miljonit eurot ning seda rahastavad Euroopa Liit, Rootsi Valitsus ja Eesti Välisministeerium. Projekti Ukraina-poolseks partneriks on Ukraina E-valitsemise Agentuur.

E-riigi Akadeemia arendusdirektor Hannes Astoki sõnul on tegemist nii rahaliselt kui ka tegevusmahult suurima projektiga E-riigi Akadeemia ajaloos.

“Alustame projekti olemasolevate teenuste ja andmebaaside kaardistamisest ning andmevahetussüsteemi hankimisest, et pakkuda Ukrainale tõhusat ja turvalist andmete ristkasutust.  E-teenuste arendamisega aitame Ukraina Valitsusel vähendada bürokraatiat, sest inimesed ei pea andmeid riigile korduvalt esitama. Samuti väheneb korruptsioonioht, kuna andmete töötlemine ning riigi muud tegevused muutuvad läbipaistvamaks,” ütles Hannes Astok.

Kuni 600 teenuskeskuste loomine on osa Ukraina detsentraliseerimise programmist, millega keskvõim delegeerib ülesandeid omavalitsustele. Projekti lõppedes 2020. aastal plaanib Ukraina osutada 70 avalikku teenust täielikult elektroonilisel kujul.

E-riigi Akadeemia on Ukraina e-valitsemist toetanud 2012. aastast. Varasemalt on akadeemia eksperdid aidanud tõsta Ukraina E-valitsemise Agentuuri administratiivset ja kommunikatsioonivõimekust, aidanud koostada poliitikadokumente, toetanud dokumendivahetuskeskkonna loomist ning loonud e-teenuseid Lääne-Ukraina omavalitsustele.

E-riigi Akadeemia on nõustamis- ja mõttekeskus, mis tegeleb e-valitsemise, e-demokraatia, küberturvalisuse ja avatud infoühiskonna alase teadmuse loomise ja parimate praktikate levitamisega. Alates 2002. aastast on E-riigi Akadeemia koolitanud 3000 ametnikku enam kui 50 riigist ning juhtinud või osalenud enam kui 60 rahvusvahelises projektis riigi, omavalitsuse või organisatsiooni arendamiseks.