fbpx

eGA aitab Ukraina IT-juhtidel võrgustuda

01.11.2018

1.- .2. novembril korraldas eGA koos Ukraina e-valitsuse agentuuriga 4. IT-juhtide foorumi, kuhu kogunes 300 avaliku sektori IT-juhti arutama, kuidas digitehnoloogia kiire areng mõjutab Ukraina avaliku sektori toimimist ning edasist käekäiku ning millist rolli mängivad selles nemad. Üritus toetas Ukraina avaliku sektori IT-direktorite võrgustumist, et aidata kaasa digipöörde elluviimisele selles riigis.

 

Hannes Astok puhumas päris Trembitat, mis andis nime ka  Ukraina andmevahetusplatvormile.

Ukraina riikliku e-valitsemise agentuuri juhi Oleksandr Ryzhenko sõnul on foorum avanud uued võimalused e-valitsuse arendamiseks ja edendamiseks Ukrainas. “Koos partneritega on Ukraina arendanud turvalist andmevahetust valitsusasutuste vahel, ajakohastanud avalikke teenuseid ja avanud andmeid. Samas on meil mitmeid arendusi pooleli ja tulekul, mis eeldavad paljude panust. Foorum loob hea võimaluse jagada infot IT-juhtide kui meie peamiste partneritega, et kiirendada e-valitsemise arengut Ukrainas,” sõnas Ryzhenko.

Foorumi peaesineja Linnar Viik rõhutas oma sõnavõtus, et on aeg mõelda e-valitsemisest kui digipöörde liikumapanevast jõust, mitte ainult kui avaliku halduse digitehnoloogia abil reformimise meetodist. “Kõik investeeringud e-valitsemisse peavad olema seotud kogu ühiskonna laiaulatusliku digipöördega. Iga ministeeriumi või valitsusasutuse digitaalne strateegia peaks keskenduma sellele, kuidas konkreetsed asutuse mõjutatud kodanikud ja ettevõtted saaksid sellest strateegiast paremini kasu,” ütles Viik.

Linnar Viik jagamas IT-direktoritele näpunäiteid digipöörde elluviimiseks.

Kahepäevasel foorumil arutati järgmisi samme e-valitsemise arendamiseks Ukrainas, küberturvalisuse teemasid ning tutvuti uute targa linna ja avaandmete algatustega.

eGA projekt EGOV4Ukraina tutvustas foorumil kaht suurt IT-arendustegevust, mis toetavad Ukrainas haldusreformi ja e-valitsemise arengut: turvalist andmevahetuslahendust Trembita ja infosüsteemi Vulyk. “Trembita ja Vulyk loovad uued standardid avalike teenuste osutamiseks, muutes riigiga suhtlemise mugavamaks ja paberivabaks,” ütles EGOV4Ukraina projekti meeskonna juht Mari Pedak.

Mari Pedaku sõnul lõpetab eGA meeskond infosüsteemi Vulyk testimise esimest etappi 10 halduskeskuses ja valmistab ette juurutuskava 400 väikese teenuskeskuse jaoks. Andmevahetusplatvorm Trembita on üle antud Ukraina e-valitsemise agentuurile ja ootab turvalisuse sertifikaati, et saaks alustada riigiasutuste andmebaaside lõimimist e-teenuste loomiseks.

Foorumi videoülekanne on järelvaadatav ürituse veebisaidil.

Ukraina IT-juhtide 4. Foorum viidi läbi U-LEAD with Europe programmi raames Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide Taani, Eesti, Saksamaa, Poola ja Rootsi toel. eGA projekt EGOV4Ukraine on osa U-LEAD with Europe programmi haldusreformi toetavatest tegevustest Ukrainas.