fbpx

Inimesed ei kasuta elektroonilisi teenuseid, kui nende andmed ei ole kaitstud

30.09.2019

27.septembril 2019 toimus Kiievis valitsusasutuste IT-juhtide V foorum „Usaldus digiühiskonnas“. Üle 300 osalejaga üritusel käsitleti e-valitsemise arendamist Ukrainas ja selle tähtsust, samuti ka turvalise andmeedastuse ja konfidentsiaalsuse kaitse küsimusi.

Foorumi korraldasid koostöös projekt EGOV4UKRAINE, mis on osa programmist U-LEAD Euroopaga, ning Ukraina digitaalse ülemineku ministeerium.

„Usaldus on hädavajalik,“ rõhutas foorumi peaesineja, Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip. „Inimesed ei hakka elektroonilisi teenuseid kasutama, kui nad tunnevad, et nende andmed pole piisavalt kaitstud.“

Andrus Ansip, kes on varem olnud Euroopa Komisjoni asepresident digitaalse turu küsimustes ning Eesti Vabariigi peaminister, rõhutas ka digihariduse tähtsust nii ühiskonna kui ka iga kodaniku jaoks. „Kõik struktuursed reformid, mis me teoks tegime, ei olnud mitte Brüsseli või kellegi kolmanda jaoks, vaid meie endi jaoks,“ ütles Ansip, kirjeldades Eesti teed Euroopa Liitu.

Asepeaminister, digisiirde minister Mikhail Fedorov tuletas samuti meelde Eesti kogemust e-valitsemise alal ja rõhutas vajadust seda kogemust Ukrainasse üle tuua, ja nimelt: poliitiline toetus kõigil võimutasanditel, elektroonilise isikutuvastamise (smart-ID) sisseviimine, ühtse portaali loomine kodanike teenindamiseks ning riiklike teenuste kujundamine sellisteks, et need oleksid kodanike jaoks automaatsed ja märkamatud.

Mikhail Fedorov rääkis ka äsjaloodud digitaalse ülemineku ministeeriumi plaanidest ning tutvustas brändi ДІЯ („Riik ja mina“) – see hõlmab tervet hulka ettevõtmisi, mille eesmärgiks on riigi ja kodaniku vastastikuse toimimise hõlbustamine tänu veebipõhiste teenuste arendamisele.

„Andmekaitse kuulub inimõiguste valdkonda,“ rõhutas Krisztina Roszgonyi Viini Ülikoolist, kes on meedia, telekommunikatsiooni ja õiguspoliitika konsultant. „Valitsus peab tegema andmete ja privaatsuse kaitse oma igapäevaseks asjaks, nagu see on Euroopa Liidus. See on usalduse loomise nurgakivi.“

Usalduse loomisest elektrooniliste teenuste osutamisel kõnelesid ka projekti EGOV4UKRAINE juht Mari Pedak ning digisiirde ministri nõunik Lyudmila Rabchinskaya.

„Elektrooniliste teenuste massilise arendamise aluseks on andmevahetussüsteem „Trembita“, aga infosüsteem „Vulyk“ haldusteenuste keskuste jaoks toetab avalike teenuste osutamist,“ ütles Mari Pedak. „Samas on hädavajalik ka digitaalne identifitseerimine. See on järgmine tegur, mis usaldust tugevdab.“

Lyudmila Rabchinskaya toonitas, et riiklikud teenused peavad olema Ukrainas kõigile kättesaadavad. Seepärast arendavad digisiirde ministeerium ja rahastajad avalike teenuskeskuseid koos initsiatiiviga „Riik nutitelefonis“.

Foorumil toimusid ka kaks eraldi seminari andmevahetussüsteemi „Trembita“ ja infosüsteemi „Vulyk“ juurutamise asjus.

Projekti EGOV4UKRAINE juhtivekspert Juri Kopytin, kes veab „Trembita“ juurutamist, rääkis eelkõige täitevasutuste ja nende registrite süsteemiga ühendamise tehnilistest nüanssidest, samuti süsteemi kaudu liikuvate andmete turvalisuse tagamise võimalustest.

Nadezhda Melnik Ukraina digisiirde ministeeriumist andis teada, et nõusoleku üleminekuks andmeedastussüsteemile „Trembita“ on andnud juba 34 täitevasutust, kellest 7 on süsteemi lülitatud, kaks aga teevad omavahel koostööd – Ukraina Riiklik Tervishoiuteenistus ning Narkootikumide ja Narkomaania Kontrollimise Riiklik Teenistus. Sellisel viisil kindlustatakse programmi „Kättesaadavad ravimid“ tõhus elluviimine.

Andrey Piskun, kes kureerib projektis EGOV4UKRAINE süsteemi „Vulyk“ juurutamist, rääkis süsteemi eelistest haldusteenuste keskuse jaoks.

„„Vulyk“ tagab keskuste põhivajadused,“ ütles ekspert. „See on täitevasutuste elektroonilise suhtluse süsteemi alamsüsteem ja kiirendab seetõttu teenuste pakkumist. Äärmiselt oluline on süsteemide „Vulyk“ ja „Trembita“ omavaheline koostoime. Lisaks on süsteem „Vulyk“ kasutajasõbralik ja tasuta ning selle võimalusi saab laiendada.”

Vladimir Brusilovsky digisiirde ministeeriumist rääkis haldusteenuste keskuste süsteemile „Vulyk“ üleviimise üksikasjadest. Ta rõhutas, et protseduur jääb muutumatuks ka süsteemiomaniku formaalse vahetumise korral – minnes riigi e-valitsemise ameti käest üle digisiirde ministeeriumi valdusse.

 

 

Lisateavet foorumi ja e-valitsemise arengu kohta Ukrainas leiate siit:

Valitsusasutuste IT-juhtide V foorum

Ukraina digisiirde ministeerium

Projekt U-LEAD / EGOV4UKRAINE Facebookis

Andmevahetussüsteem „Trembita“

Infosüsteem „Vulyk“

Ukraina digiülemineku ministeerium loodi 2019. a septembris. See vastutab riikliku poliitika loomise ja elluviimise eest digitaliseerimise valdkonnas, avalike andmete, riiklike elektrooniliste andmekogude ja nende koostalitlusvõime eest, samuti elektrooniliste teenuste juurutamise ja muude selle valdkonna küsimuste eest.

Projekt EGOV4UKRAINE on osa programmist U-LEAD with Europe eelarvega üle 100 miljoni euro, mida rahastavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid Taani, Eesti, Saksamaa, Poola ja Rootsi. Projekti eesmärk on e-valitsemise arendamine Ukrainas, haldusteenuste osutamise parandamine kohalikel ja linnade tasandil  riikliku andmevahetussüsteemi „Trembita“ ja infosüsteemi „Vulyk“ väljatöötamise ning juurutamise abil.