fbpx

Ukraina teenuskeskustele valmib kaasaegne infosüsteem

08.02.2018

EGOV4UKRAINE projekti riigihanke tulemusena arendab ja juurutab Ukraina tarkvarafirma Soft Xpansion Ukrainas avalikele teenuskeskustele (ASC) tõhusa infosüsteemi.

Infosüsteem valmib pilvelahendusena, et vähendada kohalikul omavalitsusel vajadust investeerida IKT-süsteemidesse ja IT-töötajate palkamisele. Infosüsteem juurutatakse järgmise kolme aasta jooksul.

EGOV4UKRAINE projektijuhi Mari Pedaku sõnul on uus infosüsteem suurepärane võimalus eeskätt Ukraina väikeste teenuskeskuste jaoks, et liikuda digitaalajastusse. “Juurdepääs riiklikele registritele ja aktiivse andmevahetuse võimalus eristab arendatavat infosüsteemi teistest hetkel Ukrainas kasutusel olevatest infosüsteemidest. Selle muutub teenindajate töö 10 korda kiiremaks ja tõhusamaks ning paberivabamaks. Uue infosüsteemi kasutuselevõtt on projekti perioodil vabatahtlik ja teenuskeskusele ka tasuta, ” selgitas Mari Pedak.

Infosüsteem tagab ASC-i administraatoritele kaasaegse töökeskkonna, mis võimaldab elektroonilist dokumendihaldust ning annab juurdepääsu riigi registrites olevatele andmetele. Lisaks on infosüsteem kaughallatav, et lihtsustada igapäevase IT-toe pakkumist.

Infosüsteem arendatakse ja juurutatakse Ukraina detsentraliseerimise toetusprogrammi U-LEAD raames, mis on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide Taani, Eesti, Saksamaa, Poola ja Rootsi ühine toetusmeede.