fbpx

Ukraina asutused alustasid andmevahetust Trembita vahendusel

19.06.2019

Kaks esimest valitsusasutust – Ukraina riiklik ravimiamet ning tervishoiuamet kasutavad andmevahetuseks andmevahetusplatvormi “Trembita”, et kontrollida jaemüügi ravimite litsentside kehtivust.

„”Trembita” on teinud meie töö tõhusamaks. “Trembita” parandab ravimiameti teenuste kvaliteeti, tagab meie töö läbipaistvuse ja muutub tõhusaks vahendiks korruptsiooni ilmingute ennetamisel,” ütles Ukraina ravimiamet juht Roman Isaenko.

Sügisel on Ukraina siseministeerium valmis jagama ja kasutama passiandmeid ning otsitavate isikute andmeid elektrooniliselt. Need andmed muutuvad kättesaadavaks ka riigi maksuteenistusele, kus ametnikud saavad teenuseid osutades kontrollida isikute staatust, aidates sellega vähendada identiteedipettuste võimalust.

Projekti EGOV4UKRAINE meeskonnajuhataja Mari Pedaku sõnul on andmevahetusplatvormi “Trembita” esimesed kasusaajad valitsusasutused, kellel on poliitiline tahe ja soov oma teenuseid tõhusamaks ja läbipaistvamaks muuta. „Ukraina ravimiameti ning tervishoiuameti tegevus on suurepärane näide sellest, kuidas kasutada “Trembitat”, et muuta oma igapäevatöö tõhusamaks,” ütles Pedak.

Turvaline andmevahetus “Trembita” vahendusel ei toimu ühe klõpsuga. Kõigepealt peavad valitsusasutused läbi viima ärianalüüsi ja määrama, millist teavet tuleks ametkondade vahel vahetada. Teiseks tuleks leida ja kõrvaldada õiguslikud piirangud, mis takistavad elektroonilist andmevahetust. Kolmandaks tuleb osapoolte vahel sõlmida leping teabevahetuse kohta. Kui need kolm etappi läbitakse, võib IT-arendus alata.

 

Kuvatõmmis “Trembita” videost

Igapäevaselt on andmevahetuse ja sellega seotud võimaluste loomisse kaasatud kuni 20 inimest. Meeskonda kuuluvad Ukraina E-valitsuse ameti ja Inforesursside riikliku keskuse ametnikud, teiste e-teenustest huvitatud ametiasutuste IT-eksperdid ja ametnikud, EGOV4UKRAINE projekti IT-eksperdid ja teiste rahastajate projektide IT-eksperdid.

„Trembita süsteem võimaldab pakkuda paremaid avalikke teenuseid, kuid kõigepealt peab olema poliitiline tahe ja toetav seadusandlus. Turvaline andmevahetus nõuab 20% IT-ekspertide jõupingutusi ja 80% ametnike jõupingutusi eeskirjade muutmiseks ja avalike teenuste uuendamiseks,” ütles Mari Pedak.

Sel aastal on EGOV4UKRAINE projekti eesmärk toetada 55 valitsusasutuse ühendamist “Trembitaga”, et panna liikuma andmed, mitte inimesed. Hetkel on oma registrite ja andmebaaside ühendamisest “Trembitaga” ning ametnikele  ja kodanikele e-teenuste loomisest huvitatud järgmised ametkonnad:

1. Ukraina rahandusministeerium
2. Ukraina ravimiamet
3. Harkivi linnavolikogu
4. Ukraina pensionifond
5. Ukraina tervishoiuamet
6. Ukraina kosmoseagentuur
7. Ukraina siseministeerium
8. Ukraina finantsjärelevalve teenistus
9. Ukraina maksuteenistus
10. Ukraina sotsiaalpoliitika ministeerium
11. Ukraina kalandusamet
12. Ukraina toiduohutuse ja tarbijakaitse amet
13. Ukraina migratsiooniamet
14. Ukraina justiitsministeerium
15. Ukraina hädaabiteenistus
16. Ukraina välisministeerium
17. Ukraina haridusministeerium

Kuvatõmmis “Trembita” videost

Esialgsed kokkulepped (koostöömemorandum) andmete vahetamise alustamiseks “Trembita” kaudu on sõlmitud maksuameti, siseministeeriumi, välisministeeriumi, kommunaal- ja regionaalministeeriumiga. Lepingud ootavad allkirjastamist justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja haridusministeeriumiga.

Andmevahetusplatvormi “Trembita” töötasid välja ja juurutavad kasutusse E-riigi Akadeemia, Cybernetica AS ja SoftXpansion AS EGOV4UKRAINE projekti raames. EGOV4UKRAINE projekti rahastavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid Taani, Eesti, Saksamaa, Poola ja Rootsi “U-LEAD with Europe” programmi raames. Trembita põhineb Eesti andmevahetusplatvormi X-tee edasiarendusel (UXP).