fbpx

Uued nõukogu liikmed

04.06.2019

E-riigi Akadeemia nõukogu määras nõukogusse kaks uut liiget, kelle volitused algavad 3. juunist 2019: Prof Paul Timmers ja Eesti diplomaat Margus Kolga. E-riigi Akadeemia nõukogus on praegu seega kuus liiget: Siim Raie (esimees), Christine Leitner (kuni sept 2019), Mait Heidelberg (kuni sept 2019), Andre Kull, Paul Timmers ja Margus Kolga.

Sarnaselt seniste nõukogu liikmetega on ka prof Paul Timmers ja Margus Kolga suurte kogemustega e-valitsemise ja rahvusvahaliste suhete valdkonnas ning on organisatsioonile oma kogemuste ja võrgustikega väärtuslik täiendus.


Foto: Riigikantselei

Prof Timmers töötas kuni 2017. aastani Euroopa Komisjoni e-valitsemise, küberkaitse ja digitaalsete andmekaitse direktorina. Aastal 2003 juhtis ta Euroopa esimese e-valitsemise strateegia loomist. Praegu tegeleb prof Timmers küberkaitse, tehisintellekti/andmete haldamise rakenduste ja digitaliseerimise teemadega. Rohkem infot vt tema CV-st.

Kuvatõmmis: ERR

Margus Kolga juhtis välisministeeriumis edukalt Eesti ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamise kampaaniat. Ta on viis aastat olnud Eesti alaline esindaja ÜRO juures. Rohkem infot vt tema CV-st.

„E-riigi Akadeemia kogemused, suurepärane maine ja usaldusväärsus loovad tulevikuks rohkelt võimalusi ning seavad ka kõrged ootused,“ ütles prof Paul Timmers. Tema sõnul on E-riigi Akadeemial kolm olulist ülesannet.

Esiteks, jätkuv rahvusvahelistumine, kuna tänases maailmas on riigivalitsemise digitaliseerimine reaalne vajadus.Teiseks, kodanike kaasamine, rakendades kodanike loovust ja ettevõtlikkust üleilmsete kliimamuutuste, ressursside nappuse ja ringmajanduse väljakutsetega tegelemisel. Ja kolmandaks, levitada andmehalduse ning küberturvalisuse alast teadmust.

„Andmehaldus ja küberturvalisus muutuvad üha tähtsamaks seoses tehisintellekti, asjade interneti jagatud tehnoloogiate ja poliitiliste arengute tõttu,“ ütles Timmers.