eGA, Ukraina e-valitsemise agentuur ja riiklik avaliku teenistuse asutus auditeerisid Ukraina valitsusasutuste IT-süsteeme ning koostasid selle põhjal ettepanekud, kuidas IT-süsteeme ja taristut luua, uuendada ning arendada.

Soovitused hõlmavad 14 peamist IT-taristu arendamise valdkonda ning põhinevad portaali audit.gov.ua andmete analüüsil, teiste riikide parimatel praktikatel ning Ukraina IT-süsteemide auditil. Soovitused on kättesaadavad veebilehel http://audit.gov.ua/.

„Soovitused annavad süstemaatilise ja kestliku lähenemise Ukraina valitsusasutuste IT-süsteeme ja taristu ülesehitamisele, uuendamisele ja arendamisele. Usume, et soovituste järgimine tõhustab e-valitsemise arendamist ja annab parimaid tulemusi,“ ütles Ukraina e-valitsemise agentuuri digipöörde osakonna direktor Dmitry Makovski.

„IT-süsteemide audit on meile vajalikuks aluseks valmistumisel riigi andmebaaside ühendamiseks Trembita süsteemiga,“ ütles eGA projekti EGOV4Ukraine juht Mari Pedak.

IT-süsteemide auditi koostamise aluseks olid Ukraina ministrite kabineti 11. aprilli 2018 aktid nr 238-p ja 239-p. Edaspidi hakkab Ukraina e-valitsemise agentuur korra aastas IT-süsteeme auditeerima, hõlmates kõiki riigi infosüsteemide omanikke ja haldajaid.

IT-süsteemide audi ja soovituste koostamist toetasid  Euroopa Liit ja tema liikmesriigid Eesti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Taani Ukraina detsentraliseerimise programmi U-LEAD projekti EGOV4Ukraine raames.