fbpx

Soovitused e-riigi arendamiseks Austraalias

14.01.2019

Arvo Ott, Jelizaveta Kernjova (eGA) ja Fergus Hanson Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudist (ASPI) koostasid Austraalia valitsusele poliitikasoovitused e-valitsuse arendamiseks ja digitehnoloogiate kaasamiseks igapäevasesse riigi juhtimisse ja majandusellu. 

Austraalia “Computer Society” presidendi Yohan Ramasundara sõnul on digitehnoloogiate hoogsama kasutuselevõtuga majanduses võimalik kasvatada Austraalia SKP-d järgmise viie aasta jooksul täiendavalt 66 miljardit AUD (41,5 miljardit eurot).

“Muutuste vajadus on selge. Küsimus on pigem selles, kuidas seda teha. Kuidas me maksimeerime digitehnoloogia pakutavaid võimalusi, kaitstes seejuures kodanike andmeid ja privaatsust? Koostatud poliitikasoovitused on mõeldud selle vestluse alustamiseks,” kirjutab Yohan Ramasundara väljaande eessõna.

Uuringu autorid rõhutavad, et e-valitsemise arendamine peaks lähtuma Austraalia oludest eesmärgiga vähendada äritehingute kulusid, võimaldada kodanikel sujuvalt kasutada föderaal-, riigi- ja kohalike omavalitsuste teenuseid ning seadma esikohale kodanike kontrolli oma andmete üle.

Lahendusena soovitavad autorid töötada välja integreeritud andmevahetuslahendus ning lihtsalt kasutatav ja turvaline eID ja digitaalne allkiri.

Poliitikasoovitusi saab lähemalt lugeda siin: Policy Brief