fbpx

Kaasava eelarve rakendamine Eestis

E-riigi Akadeemia oli esimene, kes tutvustas Eesti kohalikele omavalitsustele kaasavat eelarvet. Tartust sai esimene Eesti omavalitsus, kes kaasas linlased eelarve koostamise protsessi ning katsetas kaasavat eelarvet vastavalt E-riigi Akadeemia koostatud stsenaariumile.

Tartu linnaametnike ja E-riigi Akadeemia koostöö osutus nii edukaks ja tulemuslikuks, et nüüdseks on linnast saanud e-valitsemise ja muude digiuuenduste katselabor. Tänaseks rakendatakse kaasavat eelarvet rohkem kui 20 Eesti omavalitsuses ning sama mudel ja sarnased vahendid on katsetamisel kolmes Gruusia linnas (Kutaisis, Bathumis ja Akhaltsikhe).

Protsess annab sõnadele “kaasama” ja “osalema” nüüd tegeliku tähenduse nii riigiasutuste kui ka kodanike jaoks. Tulemused on käegakatsutavad, mõõdetavad ja arusaadavad. Samuti toob kaasava eelarve protsess kogukonnad ja üksikisikud omavalitsuse juhtimisele lähemale ning koondab aktiivsed kodanikud, kes suure tõenäosusega osalevad ka linna teistes algatustes. Kaasav eelarve võimaldab omavalitsustel oma otsustusprotsessid ümber korraldada ning luua erinevate osakondade panusele tuginedes horisontaalne teadmiste kogum.

Meie arvates on kaasava eelarve suurimaks väärtuseks selle hariv mõju: kõik asjaosalised õpivad töö käigus osalusdemokraatia toimimist.

Loe lähemalt, kuidas Tartu kaasavat eelarvet läbi viib!