fbpx

Kaasava eelarve juurutamine Tartu vallas

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
05/2018 - 02/2019
Eelarve
6000 €
Rahastajad

eGA nõustas Tartu valda kaasava ettevalmistamisel ja rakendamisel. Konsultatsioon hõlmas kohalikesse oludesse sobivaima kasava eelarve mudeli väljatöötamist, mudeli tutvustamist vallavalitsusele ja volikogule ning selle kohandamist, tuginedes aruteludele kohaliku võimu ja kogukonna liikmetega, soovitusi protsessi kommunikeerimiseks, selle rakendamise jälgimiseks, ning tulemuste analüüsi.

Analüüsi tulemuste põhjal andsime soovitusi kohaliku kaasava eelarve mudeli täiendamiseks. Näiteks kuidas paremini kasutada digitaalseid kaardilahendusi või muuta hääletussüsteemi, et anda kõigile valijatele ühe hääle asemel 3 häält jne. Tartu vald jätkab kaasava eelarve rakendamist, ajakohastades protsessi vastavalt soovitustele. Järgmistel aastatel algab kaasava eelarve protsess detsembris.

eGA on tutvustanud Eestis kaasavat eelarvet alates 2011. aastast ja katsetas seda koos Tartu linnaga esmakordselt 2013. aastal. Praegu rakendavad seda kodanikuaktiivsuse algatust enam kui 30 omavalitsust Eestis.

Projekti tegevused

1)kaasava eelarve tutvustusseminari ettevalmistamine ja läbiviimine 10. mail 2018. a Tartu vallavalitsuses,
2) seminari arutelude tulemusena kaasava eelarve stsenaariumi kavandi koostamine volikogu jaoks,
3) volikogu komisjonidest saadud tagasiside põhjal stsenaariumi täpsustamine, lõpliku stsenaariumi esitamine volikogule kinnitamiseks,
4) kaasava eelarve testi elluviimise ettevalmistamise ja kommunikatsioonitegevuste nõustamine.
5) kaasava eelarve pilootprojekti elluviimise jälgimine, analüüs ning soovituste koostamine edasiseks.