fbpx

Kaasava eelarve juurutamine Tartu vallas

eGA eksperdid nõustavad Tartu valda kaasava eelarve protsessi ettevalmistamises ja läbiviimises. Nõustamine hõlmab kaasava eelarve mudeli väljatöötamist, selle tutvustamist vallavalitsuse ja volikogule ning kooskõlastamist, testi läbiviimist ja tulemuste analüüsi.

Projekti tegevused on järgmised:

1)kaasava eelarve tutvustusseminari ettevalmistamine ja läbiviimine 10. mail 2018 Tartu vallavalitsuses,
2) seminari arutelude tulemusena kaasava eelarve stsenaariumi kavandi koostamine volikogu jaoks,
3) volikogu komisjonidest saadud tagasiside põhjal stsenaariumi täpsustamine, lõpliku stsenaariumi esitamine volikogule kinnitamiseks,
4) kaasava eelarve testi elluviimise ettevalmistamise ja kommunikatsioonitegevuste nõustamine.
5) Kaasava eelarve pilootprojekti elluviimise jälgimine, analüüs ning soovituste koostamine edasiseks

Riigid

Eesti

Valdkonnad

E-demokraatia

Kestus

05/2018 - 02/2019

Eelarve

6000 €

Projektijuht

Kristina Reinsalu, PhD